Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Grundutbildning organisationsledare

Som organisationsledare inom Svensk Innebandy har du en viktig roll. Ditt uppdrag handlar om att staka ut en riktning för din förening, tydliggöra för ledare, spelare och föräldrar hur er verksamhet ska bedrivas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. För att lyckas i din roll är det viktigt att du är trygg i din kunskap om hur du kan leda och utveckla föreningsverksamheten.

Grundutbildningen för Organisationsledare är ett utmärkt sätt för dig att bli medveten om vad din roll som organisationsledare innebär. Vi belyser områden som är extra viktiga för en välfungerande verksamhet som rollfördelning och ansvar, Barnkonventionen och vårt eget styrdokument Svensk Innebandy Vill. Ni kommer få ökad kunskap om Svensk Idrott och Svensk Innebandy, bli insatta i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU-modellen) och få ny kunskap och inspiration att använda i ert fortsatta föreningsutvecklingsarbete. Detta kommer ge er samma förutsättningar som andra ledare som genomgått motsvarande tränarutbildning.
Efter utbildningen ges möjligheten att tillsammans med RF-SISU jobba vidare med er föreningsutveckling utefter era behov och utmaningar som finns hos er förening.

Kostnad GU Organisationsledare: 500 kr inkl.material/deltagare
Utbildningen subventioneras av medel från Projektstöd IF och utbildningen blir därmed helt kostnadsfri.
Kontakta vår utvecklingskonsulent Fredrik Sundberg 010-476 50 30 för att boka in Grundutbildningen för Organisationsledare till er förening.