Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Årsmötet är uppskjutet tillsvidare.

Årsmötet är uppskjutet tillsvidare.

Nytt datum kommer inom kort.

Dagordning för mötet jämte ÖLIBF förslag samt inkomna motioner offentligörs 14 dagar för mötet

Motioner: Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara ÖLIBF strytelse tillhanda senast två månader före mötet.
(orebro@innebandy.se)

På årsmötet kommer följande avhandlas:

  • Sedvanlig dagordning enligt stadgarna
  • Med mera 

Viktigt att ni som förening deltar och har den formella rösträtten. För att er förenings representant ska inneha föreningens mandat, då måste fullmakten vara korrekt ifylld och inlämnad före årsmötet. Fullmakten finner ni till höger i den gråa rutan... 

Handlingar inför årsmötet finns till höger i den gråa rutan (uppdateras regelbundet)

Dokument årsmöte