Förslag på namn till ÖLIBF:s Styrelse

Valberedningen vill uppmuntra alla föreningar att skicka in nomineringar till styrelsen.
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 13 maj 2019.

Örebro Läns Innebandyförbund (ÖLIBF) är den ideella förening som samlar Örebro läns distrikts samtliga innebandyföreningar och vars främsta syfte är bedriva en verksamhet som gör att innebandy kan spelas, alldeles oavsett kön, ålder, nivå och ambition. Till detta krävs en styrelse som tar ett stort ansvar samt besitter ett brett spektra med olika kompetenser, lägger ner mycket tid och engagemang och som dessutom har ett arbetsgivaransvar för de anställda på kansliet.

För att arbetet inom ÖLIBF inte ska vara beroende av några få personer behöver vi bli fler som engagerar sig. Styrelsen är en del som formellt ska tillsättas och som totalt består av sju (7) personer. Är du intresserad? Ta kontakt med någon i Valberedningen. 

 

Magnus Claesson
magnus.claesson@live.com 
073-800 51 08

Henrik Zegelsson 
henrik.zegelsson@telia.com
073-081 53 16

short_text    Skrivet av Jörgen Hallberg 5 april 2019