Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. Ansökningsprocessen är uppdelad till två datum, den 25 augusti samt den 25 februari.
LOK-stöd kan sökas båda statligt och kommunalt.
Mer information om LOK-stöd hittas här

Kommunala bidrag

Örebro Län är uppdelat i många kommuner. Kommunernas hantering av bidrag skiljer sig från varandra. Nedan finns en länksamling till samtliga kommuners bidragsregler som ett stöd för dig som föreningsledare.
Alla kommuner inkl kontaktpersoner finner du här

Lärgrupper (SISU Idrottsutbildarna)

En lärgrupp (studiecirkel) är en verksamhetsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor träffas och lär sig något inom ett visst ämne eller område, till exempel lagutveckling, föreningsutveckling etc.
En lärgruppstimme varar i minst 45 minuter och har tre deltagare, varav en ska vara lärgruppsledare, också kallat samtalsledare.
För varje lärgruppstimme erhåller föreningen en resurs från SISU att användas till utbildningar eller andra utvecklingsarbeten.
En film om lärgruppsarbete finns här
Kontaktpersoner på SISU Idrottsutbildarna finner du här

Anläggningsstöd

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag och det gör du i IdrottOnline. Vi behandlar ansökningarna löpande.
 
I distriktet är det Örebro Läns Idrottsförbund som administrerar och hanterar ansökningarna.
 
Mer info, klicka här

Idrottslyftet

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Idrottslyftets övergripande syfte tar sin utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten Vill och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. i RF:s stadgar.
 
För att uppnå Idrottslyftets syfte och mål kommer arbete att genomföras inom fem prioriterade områden: 
Dessa fem områden samt annan information om Idrottslyftet finner du här. 
Föreningar kan även söka idrottslyftet från Svenska Innebandyförbundet, mer info här.

Allmänna Arvsfonden

Ideella föreningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor, kan söka pengar från Arvsfonden.
 
Det finns två olika sorters stöd; Lokalstöd samt projektstöd.
 
Mer information finns här.

Idéer för Livet

Idéer för livet stöder projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina förmågor och på så sätt stärker sin självkänsla. Stiftelsen ger stöd till exempel material, information, marknadsföring, ungdomsledarutbildningar och unga ledare.
 
För mer info, klicka här.

Postkodlotteriets Idrottsstiftelse

Postkodlotteriets stiftelse ger föreningar medel för idrottssatsningar som ger social effekt. Normala stödformer sträcker sig oftast under 12 månader och beloppet varierar mellan 5.000-50.000 kronor.
 
Mer info här.

Gräsroten (Svenska Spel)

Med gräsroten fördelar Svenska Spel årligen ut 50 Miljoner kronor till ungdomsidrotten. Alla som spelar hos Svenska Spel avgör vart pengarna hamnar!
Som privatperson kan man ge upp till tre föreningar sitt stöd. När personen spelar på Svenska Spel förvandlas varje krona till poäng som går till vald förening. I Oktober varje år räknas den stora poängpotten ihop. Desto fler poäng din favoritförening fått, desto mer pengar tillfaller föreningen.
 
Föreningens uppgift blir att registrera sig och säkerställa att man finns med bland de valbara föreningarna samt se till att sprida budskapet till medlemmar, vänner och andra.
 
Mer info här.