Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Certifiera din förening

En treårig satsning (säsongerna 17/18 - 19/20) från Svenska Innebandyförbundet genom att anställa Föreningsutvecklare runt om i Sverige, i Örebro län är Jörgen Hallberg vår föreningsutvecklare. 

Syfte:
Implementera SIU-modellen i föreningarna. Främst hos organisationsledarna, alltså styrelser och kommittéer. 

Även stötta föreningar i deras utvecklingsarbete.

Arbetssätt: 
Steg 1 - Analysen...
Föreningen anmäler sitt intresse av att bli certifierade. 

Steg 2 - Träffen... 
Föreningsutvecklaren träffar styrelsen för att;
- Presentera "Strategi 2025", RF:s strategiarbete
- Implementera SIU-modellen 2.0 (i och med detta så är föreningen certifierad)
- Tillsammans bestämmer vi om arbetet ska fortsätta in i "Steg 3 - Processen". 

Steg 3 - Processen... 
Rekommendationen är att föreningen bjuder in styrelse, kommittéer, ledare och andra viktiga kuggar inom klubben. Föreningen avgör vilka som ska bjudas in till processen. 
Processen drivs av Föreningsutvecklaren, oftast tillsammans med klubbens kontaktperson hos SISU Idrottsutbildarna. 

Målsättning:
Målsättningen är klar, samtliga föreningar ska vara certifierade under projekttiden, alltså senast 30 april 2020! 

Kontaktperson:
Jörgen Hallberg
070-510 92 03 
jorgen.hallberg@innebandy.se 

Kontaktperson

Vill din förening bli Certifierad eller har du några frågor om arbetet?

Kontakta,
Jörgen Hallberg
jorgen.hallberg@innebandy.se
070-510 92 03

Certifierade föreningar