Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Uttagningsprocess

Uttagningsproceduren är en naturlig del i distriktslagens verksamhet. För många spelare är detta första gången de möts upp av någon typ selektering.

Viktigt att vi kommunicerar med spelarna om vilka kriterier vi arbetar med. Spelarna ska regelbundet få feedback från förbundskaptenerna på deras styrkor och svagheter. 

Nomineringar

Föreningarna avgör vilka de vill nominera. Vi rekommenderar dock att alla som har åldern inne nomineras. 

Uttagningskriterier

Intresse går före allt.
Utöver intresse värderar vi spelförståelse, teknik och social kunskap. Spelare med spetsegenskaper inom specifikt område är väldigt intressanta. Ett löptest kommer genomföras innan SDF-Truppen sätts.