Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Resultat genom åren...

Trots vårt lilla distrikt så levererar vi sportsliga framgångar; 

Flickor 15:
05/06 BRONS

Pojkar 15:
94/95 SILVER
02/03 SILVER

Flickor 17:
05/06 BRONS 

Pojkar 17:
11/12 SILVER

Flickor 16:

Pojkar 16:
17/18 GULD 

Mer statistik kring SDF-SM finns här.