Ort Västerås 23-05-05

Till: Innebandyföreningar i Västmanland

Valberedningen vill med detta brev informera om vilka personer vars mandatperiod utgår vid årsmötet den 28 juni samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval.

Styrelsen

Ordförande:
Richard Lind (ställer sig inte till förfogande för omval)

Ledamöter (val på två år)
  
Hans Eriksson (ställer sig till förfogande för omval)
Micke Eriksson (ställer sig till förfogande för omval)
Kenneth Söderberg (ställer sig till förfogande för omval)
 
 
Fyllnadsval Ledamot

Då Anders Ljung valt att kliva av styrelsen behövs ett fyllnadsval.

Ledamot (val på ett år)
Övriga ledamöter (Lars Svensson, Fernando Rocabado) har ett år kvar av sina mandatperioder

Suppleanter (val på ett år)

Per Andreasson (ställer sig till förfogande för omval)
Pentti Forsström (ställer sig till förfogande för omval)


Nominering

Fram till den 21 maj har innebandyföreningar i Västmanland möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster.
  
Förslagen skickas till jurgen.michael@hotmail.com

Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och ska känna till sin nominering. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.
  
Nomineringar till valberedning för verksamhetsåret 2023/24 Ansvaret för nomineringar till valberedningen ligger hos förbundsstyrelsen. Nomineringar av ledamöter till valberedningen skickas till vastmanland@innebandy.se
   
Ni är när som helst välkomna att ta kontakt med valfri person i valberedningen.

Kontaktuppgifter till valberedningen
Jürgen Michael
jurgen.michael@hotmaiol.com

Victor Öberg
viktor95@hotmail.com

Jonas Edberg
jonas.edberg@hotmail.com

Med vänliga hälsningar
Jürgen Michael, ordförande Valberedningen Västmanlands Innebandyförbund

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS