Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Licensiering av spelare 2019/2020

 

 

SNABBINFO

Licensiering görs i iBIS
Manuell betalning Plusgiro 114 79 94 - 6
Alla spelare ska licensieras innan de spelar bindande match.                          
Generella frågor om licenser: overgang@innebandy.se

Skadeanmälan och frågor om försäkringar 020-44 11 11 (Folksam Idrott)

Vem gäller försäkringen för?
Alla som spelar innebandy och har betalat licensavgiften är försäkrade.

Motionslicens
Spelare som löst motionslicens är försäkrade.

Gäller både vid match och träning
Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när spelaren deltar i match, organiserad träning eller prova-på verksamhet i innebandy anordnad av Svenska Innebandyförbundet, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Giltighetstid
Alla spelare som finns registrerade i iBIS från 1/7 är försäkrade fram till 31/10 oavsett om licensen är betald eller inte. Föreningen ska under den perioden besluta om vilka som ska ha licens och då även göra inbetalningen för dem. Om spelaren ska spela bindande match gäller samma regler som tidigare, det vill säga att licensen ska vara betald i samband med match.

Spelare utan betald licens är oförsäkrade från den 1/11.

Licenser och avgifter för säsongen 2019/20:
0-9 år (född 2010- och yngre) = 50 kr
10-12 år (född 2007-2009) = 100 kr
13-15 år (född 2004-2006) = 150 kr
16 år (född 2003- och äldre) = 340 kr

Licens Motion: Gäller för spelare oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet = 50 kr

*/ Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktionerats av SIBF/Distriktsförbund.

Skadeanmälan
Skadeanmälan och frågor om försäkringar 020-44 11 11 (Folksam Idrott). Klicka här för information om försäkringen.

 

short_text    Skrivet av Stefan Karlsson 24 september 2019