3.3. Matchflytt
Följande regler gäller kring matchflytt.

Matchflytten ska initieras i IBIS. Föreningen som vill flytta matchen måste ansvara för att meddela motståndare och ansvarig tjänsteman på VIBF/ÖLIBF.

Matchflyttsavgift:
Gratis t o m 30:e sept - 2022 och mellan 12:e – 20:e dec – 2022. Seniorer & Junior 1:a = 1 000:-, 2:a = 2 000:-,3:e = 3 000:- osv, kostnaden ökar med 1 000:- för varje matchflytt man gör under säsongen i sin serie.

Västmanlands/Örebro Läns IBF:s TK eller, om TK så beslutar, ansvarig tjänsteman kan godkänna matchändringen och fastslå aktuell kostnad för själva matchflytten.
Matchflyttsavgiften tillfaller det SDF som aktuell förening tillhör. Västmanlands IBF BG 490-7630, Örebro Läns IBF BG 5183-6831

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS