Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Samsyn Västmanland

Bakgrund
Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi ser att föreningar på de mindre orterna i länet och i ytterområdena i de större städerna har utmaningar med att få ihop lag. Med jämna mellanrum kommer det samtal och e-post från ledare och föräldrar som berättar om hur idrotterna konkurrerar med varandra på ett negativt sätt och försöker locka över spelare till andra föreningar i tidig ålder. Det är ingen som vinner på detta arbetssätt i längden.
Utgångspunkten är idrottens riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. Vi ska alltid utgå från att barnen ska vara i centrum och inte tvingas välja en idrott och inte heller ryckas från föreningar på mindre orter eller landsbygden. Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar lägst till och med 15 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar inte ”tvingas att välja” aktivitet.

 • Barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv.
 • Dubbelidrottande ska vara positivt.
 • Ingen ska tvingas välja idrott i tidig ålder.
 • Barn och ungdomar lägst till och med 15 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt

Dilemmat
Det finns barn och ungdomar som bara håller på med en idrott och de måste kunna få träna året om. Cuper ligger ofta på tider som är utanför den egna idrottens ”säsong” och då blir det en utmaning för den andra idrotten.
Rädslan över att tappa träning och komma efter sätter press på barn så att de har svårt att välja. Det finns därför en stor risk att de tröttnar och känner en press. Även skaderisken ökar bland barn då de för tidigt tränar ensidigt. En allsidig och mångfacetterad träning minskar både skaderisken men gör även barnen bättre i samtliga idrotter.

 • Rädslan över att tappa träning
 • Hård press från föräldrar/ledare
 • Ensidig träning
 • Skaderisken ökar
 • Föreningar/Idrotter konkurrerar med varandra på ett negativt sätt.
 • Byter förening i tidig ålder
 • Färre lag

Tips för en bra barnidrott

 • Idrotta i ditt närområde
 • Uppmuntra till att testa på fler idrotter
 • Visa ett villkorslöst stöd för sitt barn
 • Barnidrott ska bygga på lek och glädje
 • Var en god förebild

Högsäsonger

 • Fotboll: April – september
 • Ishockey: Oktober – mars
 • Innebandy: Oktober – mars
 • Handboll: Oktober –mars
 • Bandy: November - mars

Riktlinjer i Västmanland

 1. Man spelar klart sina säsonger.
 2. Respektive idrott måste få ha träningar ”året runt” för de som bara väljer att utöva en idrott.
 3. Vid cuper och träningar som anordnas när min idrott har ”lågsäsong” och krockar med idrott i högsäsong arbetar vi utefter att:
  ¤ Cuper, Högsäsongsidrotten har ”förtur”. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare.
  ¤ Träningar, Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är helt OK att träna ”högsäsongsidrotten” när det krockar.
  ¤ Träning i annan idrott måste accepteras som träning inför cup upp till och med 15 år. 
 4. Respektive förbund ska ta upp SAMSYNS riktlinjer på samtliga träffar med föreningarna för styrelser, aktiva ledare, föräldrar och aktiva och se till att föreningarna har god kännedom om SAMSYN.
 5. SAMSYN Västmanland står i linje med Idrotten Vill och Idrottens värdegrund.
 6. Respektive förbund ska försöka se till att börja sitt seriespel upp till 15 år så sent som möjligt för att det ska finnas ett glapp i april och oktober för att börja träna sin sommar eller vinteridrott.

   

 7. Alla ska få speltid. Om man är uttagen till match ska den aktive spela minst 1/3 av matchtiden. Vår rekommendation är att upp till 15 års ålder ska samtliga ha lika mycket speltid.

   

 8. Om detta inte efterföljs kommer Samsyns styrgrupp besluta om konsekvenser för föreningen och ledaren. Om inte Samsyns riktlinjer efterföljs kommer distrikts-förbundets idrottslyft ej att utbetalas.

   

Vad kan jag som förälder/ledare gör om Samsyn inte efterlevs?
Det här formuläret är till för dig som har upplevt en situation som du tycker strider mot riktlinjerna i Samsyn Västmanland. I första hand är det såklart bäst att ta direkt kontakt och föra en dialog med de föreningar/lag där problemen uppstått, men om det inte är möjligt är du välkommen att fylla i det här formuläret.
Respektive förbund kommer att kontakta och prata med sina föreningar allt eftersom vi får in era formulär.

Formuläret finns på Västmanlands Idrottsförbund hemsida.
http://www.rf.se/Distrikt/vastmanlandsidrottsforbund/samsynvastmanland/
Kontaktperson Samsyn Västmanland
Marie Persson, 072-55 83 017
Marie.persson@vstm.rf.se