Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Dispensformulär

Dispenser

dispenser: Genom att maila uppland@innebandy.se söker ni dispenser. Se vilka uppgifter vi vill ha in nedan. 

Grundtanken med det öppna flexibla systemet är att stort ansvar läggs ut på föreningarna och dess ledare. Använd en stor portion sunt förnuft. Det kan exempelvis röra sig om spelare som är nybörjare, killar som vill spela med tjejer eller tvärtom, personer som har svårt att hävda sig mot jämnåriga eller saknar andra alternativ på sin hemort. 

OBS: Spelare som fått beviljad åldersdispen kan inte delta i andra ungdomslag eller juniorlag i föreningen. Det är dock ok att delta i föreningens A-lag eller U-lag.

Följande gäller i Upplands serier:
DJ17: Spelare födda 1999 eller äldre behöver åldersdispens.

I övriga flickserier kan spelare som är ett år äldre än högsta rek ålder delta fritt om ni anser att de passar in på den nivån. Spelare som är två år äldre behöver åldersdispens.

HJ17: Spelare födda 1999  eller äldre behöver åldersdispens. 

I övriga pojk/flickserier kan spelare som är ett år äldre än högsta rek ålder delta fritt om ni anser att de passar in på den nivån. Spelare som är två år äldre behöver åldersdispens.. 

Kostnaden för åldersdispens är 300 kr per spelare och säsong. Ni får ett intyg ni tar med till varje match. Avgiften betalas i efterhand via faktura till föreningen. Spelaren är spelklar direkt ni fått intyget. 

I Upplands lokala serier kan endast en överårig spelare kan delta per match. Om ni har behov att att använda flera överåriga spelare samtidigt i Upplands söker ni dispens hos Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté med hjälp av blanketten som du öppnar här till höger.

Ni söker dispens här:

Spelarens förening
Spelarens namn
Spelarens födelsenummer:
Vilket syfte söker ni dispens för?
Anmälarens namn
Vi kan antingen skicka beslut med E-post eller via vanligt brev. Fyll i din e-postadress eller din hemadress nedan.
Anmälarens e-postadress
Anmälarens adress

Söka flera dispenser