Frågor om utmärkelser

Vilka utmärkelser finns?

DIPLOM

Diplomet kan tilldelas en förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 15 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

Diplomet kan också tilldelas enskild person som varit eller är verksam i föreningen i minst 10 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

SILVERTECKEN

Silvertecknet kan tilldelas förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 25 år och utfört ett förtjänstfullt arbete.

Silvertecknet kan också tilldelas enskild person, som varit eller är verksam i föreningen i minst 15 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

GULDTECKEN

Guldtecknet kan tilldelas förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 50 år och utfört ett förtjänstfullt arbete.

Guldtecknet kan också tilldelas enskild person, som varit eller är verksam i föreningen i minst 25 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

STANDAR

Standar kan tilldelas förening eller enskild person efter särskilt beslut av styrelsen.

Ansök om utmärkelse här!

Följande utmärkelser ansöker föreningarna om via denna blankett:

Ansökningsblankett

ANSÖKAN

Ansökningshandlingarna (ansökningsblankett) skickas per mail till uppland@innebandy.se och skall vara oss tillhanda senast 2 månader före avsedd utdelningsdag.

De utmärkelser Upplands Innebandyförbund kan erbjuda delas in i två kategorier:

  1. Upplands Innebandyförbund delar varje säsong ut priser till de föreningar, spelare och domare som svarat för säsongens främsta insatser.
  2. Dessutom finns det utmärkelser föreningar kan ansöka om från Upplands Innebandyförbund.

 

Följande utmärkelser delar förbundet ut varje säsong

Årets förening

Förening som har en positiv utvecklingstrend och som gör ett gott arbete i sitt upptagningsområde.

Innebandyprofil i Uppland

Priset går till den person som genom sitt engagemang skapat beundran och respekt och vars bestående insatser berikat idrotten innebandy i Uppland.

Årets domare

Har god kommunikation med lag och spelare samt en positiv och seriös inställning till uppdraget. Har hållit en hög och jämn nivå under hela säsongen, oavsett vilka serier som domaren dömt.

Årets domarkomet i Uppland

Är engagerad på och utanför planen med en positiv inställning till innebandy. Visar stor vilja att utvecklas.

 
 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS