Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Lyckad satsning med Fokus Tjejer

Skånes Innebandyförbund tog i höstas ett beslut att vi tillsammans med våra skånska föreningar skulle göra en satsning med målet att fler tjejer ska börja spela innebandy. Under våren har vi genomfört Fokus Tjejer-satsningen med sex föreningar. 

Svensk Innebandy har satt upp ett antal övergripande mål till år 2030. Ett av dessa mål är att öka andelen flick/damspelare från 30% (2018) till 50% (2030). I Skåne har vi idag en lägre procentuell andel flickor/kvinnor som utövar innebandy jämfört med det nationella snittet. Under föregående säsong 17/18 hade vi i Skåne totalt 9 044 licenserade spelare varav 2 418 flick-/damspelare (27%) och 6 626 pojk-/herrspelare (73%). Vi har ett bra inflöde av barn som vill prova innebandy i Skåne på Grön nivå, men redan i dessa åldrarna ser vi en stor obalans i andelen flickor och pojkar. Säsongen 16/17 var andelen licensierade flickspelare på grön nivå 22,1% och säsongen 17/18 24,5%. Båda säsongerna låg andelen flickspelare på grön nivå flera procentenheter under andelen flick-/damspelare totalt.

Med denna bakgrund startade vi satsningen Fokus Tjejer som har pågått under vintern/våren tillsammans med sex skånska föreningar:

FC Helsingborg

Gantofta IBK
Hofterup IBF
Malmö FBC
Oxie SK
Åkarps IBK

Vi har besökt 15 skolor där totalt 635 tjejer i åk.1-3 har fått testa på innebandy. På de prova på-träningar som sedan har genomförts i varje förening har det kommit totalt 143 tjejer som har tyckt det har varit roligt när vi har besökt dem i skolan och som har velat testa innebandy igen, denna gång i innebandyföreningen i deras område.

Våra sex föreningar har delgett till oss varför de valde att delta i satsningen Fokus Tjejer, hur de har arbetat vidare med det efter prova på-träningen och hur framtidsplanerna ser ut.


Varför valde ni att delta i satsningen Fokus Tjejer?

FC Helsingborg - Vi valde att delta i satsningen pågrund av den pågående dam- och flicksatsningen som sker i vår förening. Genom Fokus Tjejer såg vi en fantastisk möjlighet att fortsätta bygga vår grund i flickverksamheten. I samarbete med SkIBF och Skåneidrotten kunde vi bygga en egen prova på-dag för tjejer, vilket blev mycket lyckat då 55 tjejer deltog till stor del tack vare Fokus Tjejer.
Gantofta IBK - Vi hade inte fått napp på årskullarna 2010, 2011 och 2012 bland flickor till vår innebandyskola och därför tyckte vi det var perfekt med hjälp från Skånes IBF att nå ut till skolor i närheten.

Hofterup IBF - Vi valde att vara med då vi inte hade ett tjejlag i den yngre åldern. Vi hade ett i ålder 10-11 år och 12-14 år. Vi hade även precis haft ett samarbete med ett fritids på en skola där vi hade lite innebandyträning. Vi hade också strax innan denna satsning beslutat i klubben att starta upp ett tjejlag i ålder 7-9 år. Vi hade gått ut med information på Facebook, i skolor och på vår hemsida. 
Malmö FBC - Vi valde att vara med i Fokus Tjejer för att vi ville etablera fler tjejgrupper och locka in fler tjejer i Malmö till vår fantastiska sport. Det är en utmaning att få fler tjejer att börja idrotta så denna satsning passade oss perfekt då vi vill ha en så jämställd ungdomsverksamhet som möjligt.
Oxie SK - Vi såg satsningen som en möjlighet att få hjälp med att starta igång en tjejverksamhet på innebandysidan i föreningen.
Åkarps IBK - Dels var det bra att få hjälp med att nå ut med innebandy till skolorna i vårt område då vår förening hade tappat allt för många tjejer. Vi tyckte att fördelningen mellan antalet tjejer och killar hade blivit för stort i föreningen och ville göra något åt det.

Hur tog ni som förening det vidare efter att prova på-träningen med Fokus Tjejer hade genomförts i er förening?

FC Helsingborg - Efter Fokus Tjejer så fortsätter vårt samarbete med Skåneidrotten där vi ska ha sammanlagt tre prova på-tillfällen på olika skollov. Där välkomnar vi nybörjare till en aktivitet på lovet där de också får information om föreningen och lagen som finns.

Gantofta IBK - Vi höll ytterligare träningar för tjejerna så att de skulle bli bitna på sporten. Samtidigt informerade vi föräldrarna om förutsättningarna för att det skulle kunna startas upp ett nytt lag, nämligen ideella ledare från exempelvis föräldrarna.
Hofterup IBF - Vi hade redan haft tre tillfällen med vårt "nya" lag. Det var ungefär 6-9 flickor på dessa träningar. Efter Fokus tjejer så mailade en ledare till alla föräldrar och informerade om vårt nya lag, vilken träningstider som gällde och hoppades att de ville komma och spela innebandy. På första träningen efter Fokus Tjejer kom det 15 nya flickor. Sedan har det fortsatt så. Nu har vi ett stabilt lag med ca 18 tjejer och 4 mammor som är ledare. 
Malmö FBC - Vi skapade en ny träningsgrupp för alla som deltagit på prova på-träningen i Slottstaden och nu har de fått en grym tjej som tränare och har även blivit fler till antalet.
Oxie SK - Tjejerna som var med på prova på-träningen erbjöds att gå in i vårt befintliga mixlag med flickor/pojkar födda 09-10/11-12 där vi delar upp i två nivåanpassade grupper på träningarna.
Åkarps IBK - Det har nu blivit ett stabilt lag som fortsätter träna tillsammans där vi som förening hoppas kunna göra en liknande satsning även nästa säsong.

Hur ser era planer ut för denna åldersgrupp med tjejer inför nästa säsong 2019/2020?

FC Helsingborg - Efter Fokus Tjejer har vi fått 12 nya tjejer fördelat på två av våra yngsta tjejlag som kommer fortsätta träna aktivt och delta i matchspel med sina respektive lag. Framför oss ligger också ett prova på-tillfälle tillsammans med Skåneidrotten.

Gantofta IBK - Vi har efter Fokus Tjejer nu 15 intresserade flickspelare och 4 ledare som har anmält sig att fortsätta spela innebandy efter sommaren och vi kommer därför ställa upp med 1-2 nya lag i Knatteligan nästa säsong vilket känns väldigt roligt.
Hofterup IBF - Vi kommer fortsätta träna vidare en gång i veckan med detta nya lag. Under säsong 19/20 kommer vi anmäla dem till Knatteligan och hoppas att de alla vill fortsätta träna. Utan Fokus Tjejer hade vi aldrig klarat av att få igång detta lag. Vi är jätteglada att det gjordes en sådan satsning och att vi kunde vara en del av det.
Malmö FBC - Våra planer är att fortsätta få gruppen att växa och om tjejerna i det nya laget vill så kommer vi anmäla dem till Knatteligan nästa säsong. Vi vill även såklart fortsätta sprida vår sport så vi kan locka fler att börja spela innebandy i vår nya tjejgrupp.
Oxie SK - Planen är att rekrytera en ledare så att vi till nästa säsong kan starta upp ett rent flicklag med en stomme av de tjejer som redan finns i vår verksamhet genom bl.a. Fokus Tjejer.
Åkarps IBK - Vi kommer fortsätta ha en träning i veckan, har tränare klara som kommer ta hand om laget och kommer även anmäla laget till Knatteligan nästa säsong.

Då efterfrågan har varit stort från skånska innebandyföreningar så kommer Fokus Tjejer fortsätta efter sommaren med sju andra innebandyföreningar.

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack för det engagemang och arbete som FC Helsingborg, Gantofta IBK, Hofterup IBF, Malmö FBC, Oxie SK och Åkarps IBK har visat och gjort tillsammans med oss under vintern/våren. Även ett stort tack till Rebecka Lönnegren, Johanna Nilsson och Yamou Njai som har varit med som ledare under vinter/våren när vi har varit ute i skolorna och föreningarna med Fokus Tjejer!

short_text    Publicerat av Ellen Tillman 2019-04-26, kl 15:05