Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

300 000 kronor ska kombinera lagsport med fitness

Fitness och lagsport kombineras i det nya konceptet Fitness Sport som Innebandy-, Handboll- och Ishockeyförbundet står bakom.


Målet med projektet är att få fler ungdomar i rörelse, något man ämnar till att göra genom att dra nytta av gemenskapen från lagsport, i relation till fitness-verksamhetens modernitet och motorik. Fitness Sport är ett av åtta projeket som nu beviljas stöd från Framåtfonden, ett initiativ från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel.

– Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Tanken om Fitness Sport uppkom när Innebandy-, Handboll- och Ishockeyförbundet tillsammans ville möta de utmaningar som svensk idrottsrörelse står inför. Den gemensamma satsningen är en lagsport som i modern tappning fokuserar på fysisk aktivitet och rörelseförståelse för att nå de som inte idrotten når idag.

– Fitness-konceptet är en förenklad variant av lagsport. Inom ordinarie föreningsverksamhet vill vi bredda utbudet så att tonåringar stannar inom idrottsrörelsen och även hittar intresse av idrott i äldre åldrar. Tack vare Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Framåtfonden kan vi nu initiera en ny verksamhet som handlar mer om glädje och att röra på sig, än att vinna matcher och odla elit, säger Henrik Paulsson, Tf Verksamhetschef Skånes Innebandyförbund.

Under våren 2019 kommer konceptet Fitness Sport att påbörjas hos föreningar i pilotdistriktet Skåne. Initialt kommer projektet pågå fram till våren 2020, men förhoppningen är en långsiktig satsning.

– Förutsatt att projektet är framgångsrikt vill vi jobba vidare med modellen och utbilda fler föreningar runt om i landet. Från och med 2020 har vi ett mål att konceptet ska spridas på nationell nivå, men det känns fantastikt att vi snart kommer se ungdomar röra på sig efter den modell vi jobbat med, säger Emme Adebo Verksamhetschef Skånes Handbollförbund.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.

– En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.

Följande förbund får vid denna utbetalning dela på 3 260 000 kronor:

Svenska Budo & Kampsportsförbundet, MotoriQ,425 000 kronor
Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.

Svenska Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor
Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Pigg och glad, 430 000 kronor
Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.

Svenska Simförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor
Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.

Svenska Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor
Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och därmed inspireras till mer fysisk aktivitet.

Svenska Innebandy-, Handboll- och Ishockeyförbundet,  Fitness-sport, 300 000 kronor
Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.

Svenska Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor
Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.

Svenska Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor
Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.

För mer information, kontakta:
Johan Söderkvist, PR, Svenska Spel 
070-24 53 116, johan.soderkvist@svenskaspel.se

Om Framåtfonden
Framåtfonden ger varje år en möjlighet för samtliga specialidrottsförbund att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet, för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler. Specialidrottsförbund som beviljats medel ur Framåtfonden denna gång är Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Svenska Bilsportförbundet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet. Mer info finns på https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2019-04-04, kl 12:15