Nationellt kommer det införas definitiva regler till säsongen 2025/2026 om vilka utbildningar man måste genomfört för att ha en giltig ledarlicens och kunna stå i båset. Bakgrunden är att vi inom  Svenskinnebandy vill säkerställa en hög lägstanivå så barn o unga får bästa möjliga utbildning i innebandy. 

Krav säsongen 24/25, alla ledare i PK/FK röd nivå och nedåt ska ha en grundutbildning (GU) för att få stå i båset vid match. Behöver någon förälder hoppa in akut för att det saknas ledare så är detta ok vid enstaka tillfällen, ledaren/föräldern måste dock vara inlagd i matchprotokollet. 

Krav säsongen 24/25 ledare i PK/FK röd, blå, grön nivå: minst 1 ledare ska ha GU + stegutbildning. Till säsongen 2025/2026 gäller att alla har rätt stegutbildning. 

Från och med 2022 kommer ingen behöva gå om en utbildning, tex grund eller stegutbildning. Är man kvar på samma nivå så kompletterar man med en av de 4h utbildningarna som finns: 
  1. Knäkontroll
  2. Träningsperiodisering 
  3. FYS-träning

Alla föreningar kommer få information vilka ledare som saknar rätt utbildning och behöver komplettera. 

Uppföljning kommer ske löpande under säsongen av domare vid match samt av förbundet. 

Vid avsaknad av giltig ledarlicens så sker följande:
1:a tillfället, påminnelse till ledare och förening med uppmaning om att genomföra aktuell utbildning och skaffa giltig licens.

2:a och fler tillfällen kommer kursavgiften debiteras + 200kr. Är man anmäld till utbildning efter första påminnelsen så kan man delta i båset utan några avgifter, detta förutsätter att utbildningen genomförs. 

Vi är en sport med många utbildade ledare och har få incidenter som leder till vidare dialoger efter matcher, detta arbete är för att ytterligare säkerställa att innebandyn har en hög kvalité på sina ledare. 

Gällande seniorledare skall minst en ledare ha Grundutbildning samt önskvärt med steg 1 svart junior och seniortränarutbildning. 
Till säsongen 2025/2026 är kravet GU samt minst en ledare med Steg 1 svart utbildning. 

För frågor o funderingar kontakta Henrik Axling 073 409 60 96, henrik.axling@innebandy.se 


Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS