Styrelsen och kommittéer

Ordförande:

Mikaela Mikaelsson
Tel: 070-678 23 32

Vice Ordförande:

Lars Olsson
Tel: 070-648 07 57

Ledamöter:

Charlotte Bergius
Tel: 070-652 55 00

Ulf Norgren
Tel: 072-240 15 02

Stefan Holmström
Tel: 070-213 77 67

 

Revisor:

Lars Ekeståhl

Revisorsuppleant:
Mats Ragnarsson

Kommitteér och utskott

Inom Västerbottens Innebandyförbund finns ett antal komittéer:


RDK - Regel och Domarkommittén

Har huvudansvaret för distriktets domare. Har sammanträde en gång per månad där klassificering, utbildning samt fortbildning diskuteras samt utvärderas. Hit vänder sig domare samt lag och privatpersoner med frågor, klagomål och beröm angående regler samt domare i Västerbotten.


Ordförande:

Ulf Norgren, Skellefteå


TK - Tävlingskommittén


TK fattar alla beslut gällande serieläggningar, upp- och nerflyttningar samt ev. åtgärder vid avhopp samt uppkomna friplatser inom distriktets serier. Kommitén behandlar även inkomna protester samt andra ärenden av serieteknisk natur.

Ordförande:

Lars Hjalmarsson, Skellefteå

Övriga medlemmar:
Raymond Lundmark, Skellefteå
Patrik Eklund (VIBF)