Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Styrelsen och kommittéer

Ordförande:

Ulf Norgren
Tel: 072-240 15 02

Vice Ordförande:

Anne Andersson
Tel: 070-673 46 88

Ledamöter:

Peter Bäcklund
Tel: 070-249 27 97

Peder Hjortborg

Tel: 070-527 28 26

Hanna Hellström
Tel: 070-647 77 94

Alexander Svanlund
Tel: 0730-21 76 63

Jonas Söderström
Tel: 0730-33 80 05

 

Revisor:

Lars Ekeståhl

Revisorsuppleant:
Mats Ragnarsson

Kommitteér och utskott

Inom Västerbottens Innebandyförbund finns ett antal komittéer:


RDK - Regel och Domarkommittén

Har huvudansvaret för distriktets domare. Har sammanträde en gång per månad där klassificering, utbildning samt fortbildning diskuteras samt utvärderas. Hit vänder sig domare samt lag och privatpersoner med frågor, klagomål och beröm angående regler samt domare i Västerbotten.


Ordförande:

Mats Öster, Umeå
vasterbottendk@innebandy.se

Ledamöter:

Jonas Ahlehjelm, Thomas Jonsson, David Lundberg, Therese Edin,
Patrik Häggström och Jens Marklund


TK - Tävlingskommittén


TK fattar alla beslut gällande serieläggningar, upp- och nerflyttningar samt ev. åtgärder vid avhopp samt uppkomna friplatser inom distriktets serier. Kommitén behandlar även inkomna protester samt andra ärenden av serieteknisk natur.

Ordförande:

Bobby Hjelte, Skellefteå

Övriga medlemmar:
Per Oscarsson, Umeå
Håkan Boström, Umeå