Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Röd och Blå nivå

Serieträff för ungdomslag på Röd och Blå nivå i Umeå och Skellefteå

Vi kommer även i år att köra serieträffen digitalt. Det görs via videoplattformen Teams för ledare på Röd och Blå nivå (Födda ca 07 - 13) gemensamt för både Umeå och Skellefteå.

Serieträffen genomförs på tisdag 4 oktober kl. 18.30. Vänligen logga in i god tid innan mötet startar.

Länk till mötet har skickats via e-post till samtliga föreningar och kontaktpersoner för lagen.

Observera att serieträffen är obligatorisk för samtliga lag på Röd och Blå nivå och minst en ledare måste delta i mötet.

Serieträffen för Grön nivå kommer att genomföras tisdag 11 oktober. Separat utskick till föreningarna och lagen har skickats ut om detta.

OBS! Vi jobbar för fullt med spelprogrammen och kommer inte att kunna publicera några matchtider förrän i början av oktober. Preliminärt startar de flesta ungdomsserier på Röd och Blå nivå helgen 22 - 23 oktober.

 

Svensk Innebandys Tävlingsmodell

Serieindelning:                        

Västerbottens Innebandyförbund arbetar med Svensk Innebandys Tävlingsmodell i seriespelet för barn och ungdomar. Den traditionella serieindelningen baserad på födelseår övergavs till säsongen 2012-13. Förändringen innebar att laget och den enskilda spelaren kunde spela på den nivå där de utvecklingsmässigt hörde hemma, utan hänsyn till spelarens ålder.

Den genomförda förändringen har slagit mycket väl ut och är i dag en naturlig del i seriesystemet på ungdomssidan. Serieindelningen genomförs genom rangordning av lagen utifrån föregående säsongs resultat.

Vi utgår alltså ifrån vad laget presterat under föregående säsong då vi sätter samman serierna. Detta gäller för alla nivåer (röd, blå och grön). Syftet är helt enkelt att få matcherna och serierna så jämna som möjligt utan hänsyn till spelarnas ålder.

Seriesystemet:                        

Varje lag på röd och blå nivå deltar i två parallella seriesystem, d v s spelar i dubbla serier. Matcherna i de bägge serierna saxas under säsongen.

Tanken är att det enskilda laget ska få möta såväl högre som lägre rankade lag i sina serier, och att de då får en blandning av svårare och lättare matcher. Risken med att något lag ”hamnat fel” och vinner eller förlorar nästan samtliga matcher under en säsong, är betydligt mindre med detta upplägg än med den traditionella åldersbaserade serieindelningen.

Resultat och tabeller presenteras precis som tidigare på VIBF:s hemsida för serierna på röd nivå, alltså från ca 12 år och uppåt.

En nyhet till säsongen 2022-23 är att 4 mot 4-spel med målvakt införs på blå nivå. De lag som huvudsakligen berörs av förändringen är födda ca 2012-2013. På grön nivå blir det 3 mot 3-spel med målvakt för födda 2014.

Serieanmälan:

Föreningen anmäler ungdomslagen till seriespel i maj månad. Arbetsgången med ungdomslagen sker preliminärt enligt följande:

☺ Efter sista anmälningsdag tar VIBF fram en ranking som baseras på lagets resultat föregående säsong. Hänsyn tas också till information som lämnats på anmälningsblanketten. Observera att alla STÖRRE förändringar inom laget som bedöms påverka slagstyrkan inför kommande säsong, är viktiga att ange. Annars är risken stor att laget placeras in i fel serie, och hamnar på en felaktig nivå.

☺ När rankingen är klar i slutet av maj månad får föreningen/ledarna några dagar på sig att se över rankingen och inkomma med synpunkter innan rankingen slutgiltigt fastställs.

☺ Efter fastställd ranking påbörjar vi arbetet med serieläggning och tidssättning av matcher. Möjligheterna att ändra lagens ranking efter denna tidpunkt är mycket små.


Samarbete med närliggande årgångar/serier:

Om laget är beroende av spelare från närliggande årgångar för att kunna ställa upp i matcherna, är det viktigt att det kommer till vår kännedom. Det kan ju vara så att föreningen har två lag som är beroende av samarbete för att det ena laget ska kunna ställa upp till match, och att speldagarna för dessa lag krockar.

Det kan även vara så att lagen hamnar i samma serie och att detta omöjliggör ett samarbete. Vi har då möjlighet att korrigera serieplaceringen för något av lagen i syfte att underlätta samarbetet och undvika att lagen möts i seriespelet.

När vi lägger serierna så är vår ambition alltid att fördela speldagarna mellan närliggande serier så att de hamnar på olika speldagar. Detta är inte alltid möjligt, framförallt beroende på fullbokade hallar.

Dispenser:

Åldersdispenserna är borttagna från ungdomsserierna då den traditionella åldersindelningen försvunnit från seriespelet. Om föreningen har spelare som är mer än ett år äldre än sina lagkamrater, krävs dock godkännande av VIBF för att få spela.