Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Serieindelningar - Röd och Blå nivå Umeå

Efter att den preliminära rankingen och serieindelningen skickades ut i början av juni har en hel del synpunkter kommit in till VIBF från ledare i föreningarna.

De synpunkter som inkommit har nästan bara gällt flickserierna. Det har inte varit enkelt men i de flesta fall har vi kunnat göra en ny bedömning och hittat lösningar för de berörda lagen.

En del lag har alltså flyttats något snäpp uppåt medan andra lag flyttats ner.

Den nya serieindelningen hittar ni nedan. Nu börjar kansliet arbetet med planering av matchtider. Några möjligheter till ändringar i serieplaceringen är ytterst svårt att göra i detta läge.

Några mindre ändringar har gjorts i slutet av juni. Nedan har ni de aktuella serieindelningarna.

Serieindelning Flickor Röd och Blå nivå Umeå

 

Rankingen baseras på lagens resultat föregående säsong. Vi har utgått från tabellerna i de serier lagen har spelat i, och gjort förändringar i lagens ranking utifrån de redovisade resultaten.

I vissa fall har vi fått information från föreningarna/lagen om att lagens slagstyrka väsentligt kommer att förändras, och då har vi korrigerat rankingen utifrån den informationen.

Vi har även försökt ta hänsyn till de föreningar som har behov av samarbete mellan olika lag för att kunna få ihop spelare till matcherna. Detta är svårt att tillgodose fullt ut men vi gör vad vi kan för att underlätta för dessa samarbeten.

Speldagarna i de olika serierna planerar vi enligt följande: Varannan jämn och udda serie försöker vi lägga på olika helgdagar. Om t. ex div. 5 spelar match på lördag, så spelar div. 7 på söndag.

Om div. 12 spelar på söndag så spelar div. 14 och div. 10 på lördag o s v. Tyvärr fungerar det inte alltid då vi måste anpassa oss till bokningsläget i hallarna, andra arrangemang och idrotter mm.

Den slutgiltiga serieindelningen presenterar vi först senare i höst. Eftersom det kan ske förändringar ända fram till seriestart bl. a till följd av lag som hoppar av, vill vi inte fastställa serieindelningen i detta tidiga skede. Om ett lag försvinner så förskjuts bara rankingen för övriga lag ett snäpp uppåt.

Lagen är i de flesta fall grupperade tre och tre i rankingen. Om inga förändringar sker är det alltså dessa lag som följs åt i både udda och jämn serie. De tre lagen med högre och lägre ranking blir då de övriga lag man preliminärt kommer att möta i de två serierna.

short_text    Skrivet av Per Oscarsson 4 juni 2020