Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Serieinbjudan ungdomsserierna

Nu är det dags att anmäla era lag till ungdomsserierna (Röd och Blå nivå) i Umeå och Skellefteå för nästa säsong. 2 maj är sista anmälningsdag till ungdomsserierna för pojkar och flickor födda ca 2007 - 2012 och som till hösten kommer att spela seriespel på Röd och Blå nivå. Se inbjudan nedan.

Serieinbjudan Röd och Blå nivå

Inbjudan för pojkar och flickor födda 2013 - 2014 (Grön nivå) kommer senare. Sista anmälningsdag blir i slutet av augusti.

Innebandysäsongen 2021/22 är över för de flesta lag och säsongen blev betydligt bättre än den föregående, även om många matcher blev uppskjutna under vintern då Covid-19 härjade som värst. En del av matcherna blev spelade vid ett senare datum men många av de uppskjutna matcherna förblir ospelade. Om ni har någon match som ännu inte resultatrapporterats så ber vi er ledare att göra det snarast möjligt. Det är viktigt att alla resultat finns registrerade så att vi har uppdaterade tabeller efter säsongen. Den här säsongens resultat ligger ju till grund för rankingen och serieindelning inför den kommande säsongen. Om ni har matchprotokoll som inte lämnats in till oss så tar vi tacksamt emot dom.

För att undvika onödiga avhopp från serierna i höst, är det viktigt att inventera spelarunderlaget och göra en bedömning över hur det kan se ut nästa säsong. Ska vi slå ihop lag eller kanske samarbeta med närliggande årgångar för att få ihop det på bästa sätt? Förutsättningarna ser givetvis olika ut beroende på vilken förening man tillhör. SIU-modellen ger bra möjligheter till samarbete mellan lag på olika nivåer. Har ni frågor och funderingar om SIU-modellen och hur man kan planera för att det ska bli så bra som möjligt för lagen i er förening? Hör då av er till oss så kan vi hjälpa till att hitta en bra lösning.

Via webbaserade anmälningsformulär anmäler föreningen sina lag till seriespel kommande säsong. Alla föreningar har fått detta dokument utskickat via e-post. Anmälningarna görs av någon ansvarig i föreningen. OBS! Enskilda ledare ska inte anmäla sitt lag om inte detta är sanktionerat från föreningen.

Serieavgifterna till kommande säsong kommer att höjas från 2800 kronor till 3000 kronor för samtliga lag i ungdomsserierna (Röd, blå och grön nivå).

 

SIU-modellen

Hela grundidén med SIU-modellen är att lagen och dess spelare ska spela på den nivå där de utvecklingsmässigt hör hemma. Serieindelningen görs med tanke på att matcherna ska bli så jämna som det är möjligt. Lagens resultat den här säsongen ligger till grund för hur man rankas till nästa säsong. Om ni bedömer att lagets kapacitet kommer att väsentligt förändras, t ex. om man slår ihop lag eller om många spelare slutat, kan man ange detta i anmälningsformuläret och få rankingen ändrad. I föreningar där lag måste samarbeta för att kunna få ihop spelare till matcherna, kan lag rankas upp eller ner, så att de hamnar i en serie med annan matchdag än det lag man samarbetar med. I vår grundplanering planeras matcherna på olika speldagar i jämna respektive udda serier. Om div. 3 spelar på lördag så spelar div. 5 på söndag, div. 7 lördag, div. 9 söndag o s v. Beroende på bokningsläget i hallen, andra idrotter och arrangemang mm, så kan det avvika vid några tillfällen.

För att SIU-modellen ska fungera som det är tänkt, ligger ett stort ansvar på föreningen och dess ledare. Rätt spelare på rätt nivå är det som gäller om matcherna ska bli jämna och utvecklande för alla. Alla spelare är lika viktiga oavsett hur långt man hunnit i sin utveckling. Alla har samma rätt till sin tävling, på sin nivå. Det är i första hand utveckling vi jobbar med och inte någon jakt på seriesegrar.

Det är inte okej att anmäla lag på två olika nivåer och i princip använda sig av samma spelare på de olika nivåerna. Då missbrukar man hela grundidén med SIU-modellen genom att förstöra tävlingen för de andra lagen på den lägre nivån.

I slutet av maj månad kommer den preliminära rankingen och serieindelningen att skickas ut till lagens kontaktpersoner och publiceras på vår hemsida. Föreningarna och ledarna har då möjlighet att inkomma med synpunkter om man tycker att laget har hamnat fel. I början av juni månad påbörjas serieläggningen och efter det finns mycket små möjligheter att ändra serieindelningen.

short_text    Publicerat av Per Oscarsson 2022-04-12, kl 14:44