Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Nya preliminära serieindelningar Ungdomsserierna Umeå

Efter att vi skickade ut den preliminära serieindelningen för Umeå kommunserie i slutet av maj månad har några synpunkter inkommit från ledare. Vi har i de flesta fall gjort korrigeringar utifrån de önskade ändringarna vilket också inneburit några mindre förändringar i ranking och serieindelning. På pojksidan är det ytterst få ändringar som gjorts. I flickserierna är fler lag påverkade men det handlar om mycket små justeringar i nivå vilket för det enskilda laget inte har så stor påverkan. Nedan kan ni ta del av de nya preliminära serieindelningarna.

Ny preliminär serieindelning och ranking - Flickor Umeå

Ny preliminär serieindelning och ranking - Pojkar Umeå

Serieindelningarna anser vi mer eller mindre fastställda i detta läge. Kansliet kommer nu att jobba vidare med att anmäla in samtliga lag i vårt administrationssystem iBIS och påbörja det omfattande arbetet med tidssättning av matcherna. Några ändringar i serieindelningarna är mycket svåra att göra från och med nu.

 

 

I nedanstående PDF-dokument kan ni ta del av den preliminära rankingen för Umeå Kommunserie säsongen 2022 - 23. Rankingen avser pojkar och flickor, Röd och Blå nivå, som är födda ca 2007 - 2012. Grön nivå, alltså pojkar och flickor födda 2013 - 2014, kommer att presenteras senare i höst. Sista anmälningsdag till dessa serier är först i slutet av augusti.

Det är viktigt att alla berörda ledare får ta del av rankingen som kommer att ligga till grund för serieindelningen kommande säsong. Vi har via e-post skickat information till berörda föreningar och kontaktpersoner för lagen säsongen 2021 – 22.

Preliminär serieindelning och ranking Flickor - Röd och blå nivå

Preliminär serieindelning och ranking Pojkar - Röd och blå nivå

Föreningarna och lagen får till och med onsdag 1 juni på sig att inkomma med synpunkter om man anser att den preliminära rankingen är felaktig. Efter det påbörjar vi arbetet med serieläggningen och då är det svårt att göra några ändringar. Den nya preliminära serieindelningen kommer att presenteras på vår hemsida i mitten på juni månad.

Rankingen baseras på lagens resultat föregående säsong. Vi har utgått från tabellerna i de serier lagen har spelat i, och gjort förändringar i lagens ranking utifrån de redovisade resultaten. I vissa fall har föreningarna angett på anmälningsblanketten att lagens slagstyrka väsentligt kommer att förändras, och då har vi korrigerat rankingen utifrån den informationen. Vi har även försökt ta hänsyn till de föreningar som har behov av samarbete mellan olika lag för att kunna få ihop spelare till matcherna. Detta är svårt att tillgodose fullt ut men vi gör vad vi kan för att underlätta för dessa samarbeten. Speldagarna i de olika serierna planerar vi enligt följande: Varannan jämn och udda serie försöker vi lägga på olika helgdagar. Om t. ex div. 5 spelar match på lördag, så spelar div. 7 på söndag. Om div. 12 spelar på söndag så spelar div. 14 och div. 10 på lördag o s v. Tyvärr fungerar det inte alltid då vi måste anpassa oss till bokningsläget i hallarna, andra arrangemang och idrotter mm.

Den slutgiltiga serieindelningen presenterar vi först senare i höst. Eftersom det kan ske förändringar ända fram till seriestart bl. a till följd av lag som hoppar av, vill vi inte fastställa serieindelningen i detta tidiga skede. Om ett lag försvinner så förskjuts bara rankingen för övriga lag eller att en vakans lämnas.

Lagen är i de flesta fall grupperade tre och tre i rankingen. Om inga förändringar sker är det alltså dessa lag som följs åt i både udda och jämn serie. De tre lagen med högre och lägre ranking blir då de övriga lag man preliminärt kommer att möta i de två serierna.

short_text    Publicerat av Per Oscarsson 2022-06-09, kl 16:53