Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Försiktig återgång från 9 februari

Efter närmare två år med restriktioner lättas nu de flesta från den 9 februari. Svensk Innebandy har följt myndigheternas rekommendationer och fortsätter att göra så även nu, vilket innebär att stora delar av vår sport återgår till det normalläge som var innan pandemin. Svensk Innebandy har varit hårt drabbat av pandemin och förhoppningen nu är att avsluta säsongen på ett positivt sätt och få vår sport att växa och komma tillbaka starkare än förut. 

De lättade restriktionerna innebär dock att det egna ansvaret är stort och de rekommendationer som fortfarande gäller är:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Det är viktigt att vi nu alla gör vårt yttersta för att ta denna säsong i hamn. För dig som är tränare, spelare eller domare och är vaccinerad innebär detta att om du är sjuk ska du stanna hemma och om du känner dig frisk kan du delta i träning och match.

Riktlinjer och rekommendationer

En uppdaterad version av Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer avseende träning och matcher under covid-19 kommer även fortsättningsvis att tillämpas. Detta för att genom att fortsätta iaktta en viss försiktighet i samband med träning och match minska risken för sportslig påverkan på tävlingsverksamheten

För att undvika att mitt under pågående säsong ändra i spelreglerna ingår i dessa riktlinjer och rekommendationer att sidbyte även fortsatt ej ska genomföras under återstoden av säsongen 2021/22. Efter match genomförs ej heller någon tackningsprocedur med fysisk kontakt.

Den uppdaterade versionen av Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer avseende träning och matcher under covid-19 finns här: https://innebandy.se/tavling/aktuell-information-om-covid-19/

Uppskjutna/inställda matcher i Västerbotten under Covid-19

Många matcher har ställts in under säsongen och sannolikt kommer det att bli svårt att få in dessa matcher. Det är kort tid kvar av säsongen och dessutom är det ett sportlov i början av mars. Vi ska dessutom hitta lämpliga halltider för matcherna samt hitta domare som kan döma. Sista spelhelg för säsongen är helgen 2 - 3 april. Om lag vill spela bort en uppskjuten match så gör man följande:

  1. Prata med motståndarna och kom överens om ett datum eller en helg då ni kan spela. I vissa fall kan det fungera att lägga matchen på egen träningstid under veckan.
  2. Meddela VIBF vilken match det avser och när det passar bägge lagen att spela, så kollar vi när det passar bäst att lägga match ur hall- och domarsynpunkt. Observera att det måste vara god framförhållning för att vi ska kunna lösa de inkomna önskemålen. Minst en vecka före, helst mer, behövs för planeringen då domarna ofta är tillsatta/tilltänkta flera veckor före.
  3. Om vi accepterar det önskade speldatumet/tiden/hallen så bekräftar vi matchändringen och ordnar med hallbokning och domartillsättning.


Förändringar i tävlingsverksamheten i förbundsserierna

Svenska Innebandyförbundet har under hela pandemin följt myndigheternas beslut och intentioner och anpassat verksamheten efter dessa. Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer avseende träning och matcher under covid-19 har varit ett stöd för föreningsledare, tränare, spelare, domare och andra i hur Svensk Innebandy bör anpassa sin verksamhet under pandemin för att följa de restriktioner och råd som myndigheter beslutat om.

Samhället går nu in i en ny fas hur covid-19 ska hanteras. Verksamhet efter verksamhet ska återgå till hur det var före pandemin och det ska även alla vi inom Svensk Innebandy göra. Utifrån borttagna restriktioner och allmänna råd samt Folkhälsomyndighetens hemställan om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, har Svenska Innebandyförbundet därför beslutat att tävlingsverksamheten från och med den 9 februari i stora delar ska återgå till normalläge.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de flesta restriktioner och allmänna råd från och med den 9 februari. Folkhälsomyndigheten har även gjort en så kallad hemställan till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Svenska Innebandyförbundet har därför beslutat att anpassa tävlingsverksamheten på förbundsnivå och i Juniorallsvenskan efter detta. 

Skjuta upp eller flytta match i förbundsserierna inklusive Juniorallsvenskan

Reglemente avseende uppskjuten match i förbundsserierna under covid-19 upphör att gälla och matchändringar från och med 9 februari ska ske i enlighet med Tävlingsbestämmelserna och aktuella seriekrav. 

Detta innebär att lagen oavsett anledning ska vara överens om att matchen ska flyttas och inkomma gemensamt med nytt speldatum. Det nya speldatumet ska följa de krav som ställs i Tävlingsbestämmelserna och aktuella seriekrav. Om lagen inte är överens om att flytta matchen ska matchen spelas i enlighet med spelprogrammet. 

SIBF följer utvecklingen noga och är beredda att fatta nya beslut om så krävs. 

Observera att SDF kan ha egna bestämmelser. 

short_text    Publicerat av Per Oscarsson 2022-02-10, kl 11:52