Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Årsmöte Västerbottens Innebandyförbund

Årsmötet för Västerbottens Innebandyförbund genomfördes under måndag 17 juni på Scandic Syd i Umeå.

Vid mötet avtackades Charlotte Bergius och Lars Olsson som varit styrelsemedlemmar i fem respektive sex år.

Vid mötet valdes två nya styrelsemedlemmar in. Marcus Gunnarsson och Annica Erixon. Sedan tidigare sitter Mikaela Mikaelsson kvar som ordförande samt Ulf Norgren och Stefan Holmström som ledamöter.

Årsredovisning

Verksamhetsplan

short_text    Publicerat av Per Oscarsson 2020-01-01, kl 17:21