Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Verkställande utskott

Verkställande Utskott
Verkställande Utskottet (VU) är förbundets sista instans för överklagande av tävlingsärenden, och/eller ärenden av annan karaktär. Det innebär att alla överklaganden och besvär mot beslut fattade av verksamhetens olika kommittéer/grupper administreras av VU. VU består av förbundets styrelseordförande, vice ordförande samt kassör.

Verkställande utskottet (VU) består säsongen 2022/2023 av:

ORDFÖRANDE:
Dan Back
Mobil: 0733814371
E-post: dan.back@innebandy.se

VICE ORDFÖRANDE:
Annica Gullin-Caspersen
Mobil: 070-2289402
E-post: annica.gullin-caspersen@innebandy.se

KASSÖR:
Christina Gullström
Telefon: 018- 21 33 31
Mobil: 070 - 651 33 31
E-post: christina.gullstrom@gmail.com