Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Verksamhetsplan

Verksamhetsinriktning för Uppländsk Innebandy 2019–2020
Vi fortsätter vårt arbete för att bli fler aktiva som deltar i förbundets verksamhet och för att bli ett jämställt och modernt förbund på 2000 talet.

Eftersom förbundet, föreningar, lag, ledare, spelare, domare och publik skapar uppländsk innebandy tillsammans, så har vi ett gemensamt ägarskap för den. Vi vill ta vara på allas kunskaper, perspektiv och erfarenheter i planeringen, för att öka allas förståelse för verksamhetens riktning och mål.

En väl planerad och förankrad verksamhetsinriktning ger energi, fokus och tydlighet. Den skall skapa en känsla av att det vi gör tillsammans bidrar till helheten och organisationens övergripande syfte.

Uppländska målen 2019 enligt svensk innebandy vill omsatta till siffror
- Öka antalet licensierade spelare från 7629 till 8000.
- Öka antalet utbildade tränare från 257 till 600.
- Öka antalet domare från 163 till 190.
- Öka andelen spelande kvinnor från 2 374 till 2 600
- Öka antalet motionärer från 0 till 100.
- Öka intressegraden för innebandy (här finns ingen regional mätning)

Vi har så mycket vi vill och bör göra och vi har valt att lyfta ut 3 st huvudområden att satsa extra resurser på för att utveckla denna säsong.

Möten påverkan och delaktighet
En stabil och tydlig grund är en förutsättning för att våra föreningar ska fortsätta växa och vara välmående. Mervärdet av personliga möten och att vara delaktig och känna att man kan vara med och påverka skapar förutsättningar för att utvecklas positivt i vår verksamhet.

Upplands Innebandyförbund kommer erbjuda;

·      Årsmöte

·      Innebandy på lika villkor – fler tjejer

·      Ordförandeträffar

·      Forumträffar

·      Serieträffar

·      Temakvällar

·      Utvecklingskvällar

·      Mötes forum för ökad förståelse mellan alla parter

Tillväxt o utveckling
Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar om ett livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk innebandy vill, Idrotten Vill och FN:s Konvention om Barnets rättigheter.

Upplands Innebandyförbund vill öka tillgängligheten och möjligheten för;

Alla är lika viktiga

·      Lika förutsättningar och möjligheter - oavsett kön

·      Behovsanpassad föreningsutveckling

 

Nya spelformer

·      Anpassade och nytänkande för att nå fler utövare

·      Parainnebandy

·      Innebandy överallt

·      Motionsinnebandy

 

Miljö

·      Arbeta för trygga innebandymiljöer

·      Ökad trivsel för domar både på och utanför planen

·      Stötta våra föreningars utveckling för att kunna ge bättre förutsättningar för barn, bredd och elitverksamhet.

Utveckling av SIU-modellen i Uppland (SIU 2.0)
Svensk Innebandy har gemensamt beslutat att Svensk Innebandys utvecklingsmodell skall vara vägledande inom både utbildning och tävlingsverksamheten. Säsongen 2019/20 kommer den nya upplagan av SIU modellen 2.0 med utveckling av studiematerial och utbildningsupplägg.

Upplands Innebandyförbund skall;

·      Förnya befintliga ledarlicenser genom kompenshöjande utbildning

·      Arbeta för att erbjuda utbildningar fortlöpande och utbilda fler ledare för att öka sin kompetens, ledarskap och öka sina kunskaper kring SIU-modellen.