Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Svensk innebandys utvecklingsmodell

SIU - vår långsiktiga modell för träning & tävling

Läs mer på denna sida:
https://www.innebandy.se/om-svensk-innebandy/i-dag-och-i-framtiden/svensk-innebandys-utvecklingsmodell/


Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) är vår långsiktiga modell för idrottsutövande. 

Den tar upp träning, tävling och återhämtning och är anpassad till biologisk snarare än kronologisk ålder. 
 
Tanken är helt enkelt att SIU låter dig uppleva träning och tävling med hänsyn till din individuella utveckling. Därför går också ledarna en utbildning som är anpassad efter nivån de tränar på.
 
Innehållet i SIU är helt baserat på idrottsvetenskaplig litteratur och ger Svensk Innebandy en samsyn kring träning och utveckling av spelare.

SIU ska också ge dig chansen att börja och komma tillbaka till innebandyn oavsett vilken ålder du har. Och det ska, när du blir äldre, gå att välja vilken nivå du riktar dig in på med full möjlighet att byta spår om du så önskar.