Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Uppländsk innebandy ska

Så jobbar Upplands innebandyförbund mot målen 20/21 

Fler licensierade spelare

Stötta föreningar som har bra förutsättningar för knatteliga-lag men som i dagsläget inte startar lag. Detta gäller såväl killar som tjejer.   

Fler utbildade ledare

Hårdare kontroll av ledarlicenser.    

Kartlägga alla ledare på grön nivå och lägga in i IBIS.   

Punktinsatser knatteligan, kontrollera ledarlicens på grön/blå/röd nivå.  

Fler lokala/Digitala utbildningar för att öka tillgängligheten på kurserna.     

Fler Motionärer

Gå ut med inbjudan med motionslicens till alla motionslag vi känner till. Vi efterlyser fler motionsgrupper via hemsidan och sociala medier. 

Tävlingsformer för motionärer  

  • Legendernas kamp  
  • Motionsklass DM
  • Studentklass DM  

Fler Domare

Fler domarutbildningar, lägga fler lokala utbildningar.   

Köra utbildningar lokalt ute hos föreningarna.   

Skicka ut info till HJ/DJ lag ang DD1-utbildning.  

Domarkurs för studenter.  

Bygga en tryggare miljöer för våra domare.  

Fler Kvinnor    

Vi ökar andelen kvinnor i uppländsk innebandy, nu är 30 % av våra licensierade spelare kvinnor.  

Aktiv headhunting till #pålikavillkor för att öka deltagarantalet. Målet är 35 deltagare i snitt per träff.  

Öka intressegrad innebandy 

1 positiv nyhet per vecka där vi marknadsför goda förenings/ledar exempel  

Ökad närvaro på sociala medier.  

Svensk innebandy Vill

Besök hemsidan för svensk innebandy vill