Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén 2020/2021
Klicka på namnen för en kort presentation.

Ordförande:
Lars-olov Lundgren
Telefon: 018 - 24 66 42
Mobil: 0730 - 93 89 99
E-post: lars-olov.lundgren@uppsala.se

Ledamöter:
Sara Eriksson
seriksson90@outlook.com

Mattias Gäreskog
gareskog@gmail.com

Joakim Gustafsson
gustafsson.joakim@outlook.com

Louise Viklund
viklund_louise@hotmail.com


Adjungerad Tjänsteman
Simon Andrén
E-post: uppland@innebandy.se
Telefon: 018-130630


---------------------------------------------------------------------------

Tävlingskommitténs Uppgifter
Tävlingskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
- Behandla dispenser
- Behandla protester
- Behandla wo-ärenden
- Behandla inkomna skrivelser av tävlingskaraktär
- Behandla inkomna anmärkningsvärda förhållanden av tävlingskaraktär

Övriga konkreta uppgifter för kommittén:
- Att genomföra DM
- Att förbereda serieindelning och seriespel
- Genomföra licenskontroll
- Att planera, driva och utveckla Upplänsk innebandy