Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén 2022/2023

Ordförande:

Joakim Gustafsson
gustafsson.joakim@outlook.com

Ledamöter:

Sara Eriksson
seriksson90@outlook.com

Mattias Gäreskog
gareskog@gmail.com

Louise Viklund
viklund_louise@hotmail.com


Adjungerad Tjänsteman
Simon Andrén
E-post: uppland@innebandy.se
Telefon: 018-130630


---------------------------------------------------------------------------

Tävlingskommitténs Uppgifter
Tävlingskommitténs huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
- Behandla dispenser
- Behandla protester
- Behandla wo-ärenden
- Behandla inkomna skrivelser av tävlingskaraktär
- Behandla inkomna anmärkningsvärda förhållanden av tävlingskaraktär

Övriga konkreta uppgifter för kommittén:
- Att genomföra DM
- Att förbereda serieindelning och seriespel
- Genomföra licenskontroll
- Att planera, driva och utveckla Uppländsk innebandy