Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen för Upplands Innebandyförbund - UIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli. Dessutom skall styrelsen stå för distriktets långsiktiga utveckling. Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Distriktsstyrelsens sammansättning 2022/2023:

Klicka på namnen för en kort presentation om våra styrelsemedlemmar

ORDFÖRANDE:
Dan Back
Mobil: 0733814371
E-post: dan.back@innebandy.se

VICE ORDFÖRANDE:
Annica Gullin-Caspersen
Mobil: 070-2289402
E-post: annica.gullin-caspersen@innebandy.se

KASSÖR:
Christina Gullström
Telefon: 018- 21 33 31
Mobil: 070 - 651 33 31
E-post: christina.gullstrom@gmail.com

Michael Jonsson
Mobil: 072-726 6667
E-post: michael@msolutions.se

Bo Grängsjö
Mobil: 076-724 96 37
E-post: bo.grangsjo@innebandy.se

Arvid Englund
Mobil: 0768-682343
E-post: arvid.englund@innebandy.se

Selma Frykholm
E-post: selma.frykholm@innebandy.se

Christer Strömstedt
E-post: christer@munkplast.com

Linnea Aveholt
Mobil: 0736-454492.
E-post: linnea_aveholt@hotmail.com