Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Upplands ledarutbildningsmodell

Utbildningstrappan för barn & ungdomsledare 

1. Grundutbildning för barn & ungdomsledare
2. Steg.1 (du går utbildningen i den färg som du är ledare för)  
3. Temautbildningar 

Utbildningstrappan för senior & juniorledare  

1. Grundutbildning för junior & seniorledare 
2. Steg.1 Röd (gäller samtliga ledare som står i båset på juniornivå, gäller ej seniorledare)   
3. Temautbildningar 

Ledarlicens GUD - Gävleborg-Uppland-Dalarna

Sedan säsongen 22/23 har det varit ett krav för samtliga ledare att alla innehar ledarlicens

H2/D1

Samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

H3-H4-H5—D2 Gästrikland/Uppland/Dalarna

Samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

HJ/DJ

Samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

P16/F16

Samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

När ledare skall gå utbildning på nytt för att göra sig behörig för P16/F16 så rekommenderar vi då att gå GU junior/senior för förberedelse även inför säsongen därpå.  

Barn/Ungdomsnivå (grön, blå, och röd nivå): 

Samtliga ledare skall inneha en giltig ledarlicens. En giltig ledarlicens får genom att ha gått:

- Grundutbildning
- Fördjupning Steg 1 på angiven nivå.

Utbildningar före 2021-06-30 ger ej giltig ledarlicens längre.

Har man gått Grundutbildning och/eller Steg 1 fördjupning 2021-06-30 så förnyas ledarlicensen förutsatt att man går Steg Fördjupning 1.Ledarlicensen förnyas i tre (3) säsonger från och med utbildningsdatumet från Steg Fördjupning 1 på angiven nivå.

Vad händer när min ledarlicens går ut?

- Då är det dags att gå en ny utbildning och då följer du vår utbildningstrappa ovan och efter avslutad utbildning så förlängs din licens. 

 Detta innebär att du inte behöver gå om samma utbildning igen 

Här hittar du våra utbildningar