Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tränare & utbildning

Innebandyns tränarutbildningar syftar till att ge dig som ledare rätt kompetens utifrån den nivå som dina utövare befinner sig på. Allt enligt riktlinjerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Därför är strukturen på utbildningarna dels uppdelade mellan barn/ungdom (6-16 år) och junior/senior.

Det innebär att det i samtliga fall krävs en godkänd Grundutbildning och Steg 1 på barn/ungdomsnivå.

Observera att Grundutbildningen skiljer sig åt mellan barn/ungdom och junior/senior, innehållet i utbildningarna är lika oavsett var i landet du utbildar dig. 

Vi erbjuder fortlöpande utbildningar, passa på att redan nu börja anmäla era ledare till dessa kompetenshöjande utbildningar för att utveckla er förening och era ungdomar. Genom idrottslyftet subventioneras deltagaravgiften per ledare med 500 - 800 kr. 

Notera att ansökan måste göras av föreningen inom 60 dagar från utbildningstillfället för att få bidrag från idrottslyftet!

Frågor kontakta Johan.good@innebandy.se 

Utbildning

Utbildningsfunderingar?
Kontakta Kansliet
Johan.good@innebandy.se
018-130630

Kursinstruktörer i Uppland:
Jonas Wärm
Glenn Wiman
Markus Puskala
Ola Forsgren
Johan Good

Idrottslyftet