Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Dubbel licens

Det här gäller för dubbel licens

Dubbel licens innebär att den som är 16 till 22 år kan representera två föreningar på seniornivå. Se det som ett alternativ till samarbetsavtal

Med en dubbel licens har spelaren föreningen med lägst divisionstillhörighet som moderförening. Undantag finns för SSL-föreningar som har möjlighet att registrera spelare med sin förening som moderförening.

Varför finns dubbel licens?
Bakgrunden till införandet av dubbel licens 2015 var att unga talangfulla spelare värvades uppåt i divisionerna eller plockades upp till en samarbetsförening för att fylla ut spelartrupperna. 

Alltför ofta resulterade det i att de här spelarna fick väldigt begränsat med speltid under en period där de för sin fortsatta utveckling behövde den som mest. 
Svensk Innebandy vill ge unga spelare en möjlighet att prova på spel i en högre division utan att behöva lämna sin förening.


Med dubbel licens ges moderföreningen möjlighet att behålla spelare längre. Färre spelare ska förhoppningsvis lämna med permanent övergång för att chansa på spel högre upp. Svensk Innebandys förhoppning är att kvaliteten i respektive division även kan höjas på grund av att truppernas storlek kan minskas.

Föreningen som tar emot spelaren ges på det här sättet möjlighet att skapa sig en bättre uppfattning om spelarens möjlighet att lyckas i laget innan beslut om en definitiv övergång tas.

Frågor & svar om dubbel licens

Vem har möjlighet att få dubbel licens?
En spelare som är mellan 16 och 22 år. Säsongen 2020/21 är det spelare födda 1998-2004. 

Vilka lag får en spelare med dubbel licens spela för?
Med dubbel licens kan spelaren lira i moderföreningens alla lag och i tävlingsmatcher i den andra föreningens representationslag.

Vilka begränsningar finns?
Mellan 1 mars och 30 april kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen. Helt enkelt det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch från och med 1 mars.

Hur lång tid tar det att få igenom en dubbel licens?
Det tar normalt några timmar om alla papper är i ordning. Kundtjänst, som administrerar dubbla licenser, har öppet 08-18 måndag-fredag.

Går det att spela senior-DM i båda föreningarna?
Nej, spelaren kan inte representera båda lagen i samma tävling.


Går det att välja förening att spela JAS och DJ18-SM med?
Nej, JAS och DJ18-SM kan spelaren endast spela i moderföreningen.

Hur många spelare kan ha dubbel licens i ett lag?
Fem spelare per förening kan ha dubbel licens för spel i högre divisioner. Dessutom kan föreningen ta emot fem spelare från lägre divisioner. Det får dock max vara två spelare från samma förening.

Undantag finns för SSL-föreningarna som kan ha max fem spelare totalt som representerar föreningen oavsett om de tillhör SSL-föreningen eller föreningen i den lägre divisionen (även här gäller att det är max två spelare från samma förening).

Vad är kostnaden för en dubbel licens?
Avgiften är 1 000 kronor per spelare. Det betalas av den föreningen som spelar i den högsta divisionen. 

Utdrag ur SIBF:s Tävlingsbestämmelser 2020-2021, kapitel 2, §15

Dubbel licens

En förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare som har A-licens och som är högst 22 år när spelåret börjar för dubbel licens med föreningar i högre divisioner. En förening har möjlighet att ta emot fem (5) spelare med dubbel licens. Två föreningar kan ha ett maximalt utbyte om totalt två spelare med dubbel licens med varandra.

Avtalet för dubbel licens tecknas på särskild blankett. Förening med högst divisionstillhörighet erlägger en registreringsavgift till SIBF. Avtalet är giltigt när föreningarna erhåller bekräftelse på godkänd dubbel licens av SIBF.

Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 april. En förening kan avbryta två (2) dubbla licenser och kan då med en (1) dags karens registrera nya dubbla licenser t.o.m. 31 januari.

Spelare som omfattats av en dubbel licens är i en (1) dags karens för övergångar eller registrering för en ny dubbel licens. (ändr. 2018)

Spelare med dubbel licens kan närsomhelst, utan karens och utan föranmälan, delta i träning och tävlingsmatch i någon av de två föreningarnas representationslag.

En spelare med dubbel licens kan vid alla tillfällen deltaga i moderföreningens samtliga lag som spelaren är kvalificerad för enligt Tävlingsbestämmelserna. Om spel sker i samma tävling kan en spelare med dubbel licens enbart delta i tävling med den förening där representationen först skedde.

Fr.o.m. den 1 mars kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch fr.o.m. den 1 mars.

En spelare med dubbel licens kan inte omfattas av samarbetsavtal eller utlåning. Om spelare med dubbel licens gör en övergång till annan förening upphör den dubbla licensen att gälla.

SSL-alternativet:
SSL-förening har möjlighet att registrera fem (5) spelare för dubbel licens med föreningar i lägre divisioner där SSL-föreningen är moderförening. Det totala antalet dubbla licenser som får finnas representerade i en SSL-förening är fem (5) stycken. I övrigt gäller ovan.

 

Temporär bestämmelse avseende dubbel licens

Tillämpning temporär bestämmelse avseende dubbel licens vid förlängd säsong

När tillämpas de temporära bestämmelserna?

arrow_drop_down_circle
Från Till TB
Dam    
SSL Allsvenskan Ordinaire
Allsvenskan SSL Temporär
Herr    
SSL Allsvenskan Ordinaire
SSL Div 1 Ordinaire
Allsvenskan SSL Ordinaire
Div 1 SSL Temporär
Div 1 Allsvenskan Temporär

Vilka datum gäller?

arrow_drop_down_circle

Enligt ordinarie tävlingsbestämmelser kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av representationslagen under perioden 1 mars och 30 april, dvs. det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch från och med 1 mars.

Omfattas spelaren av de temporära bestämmelserna är perioden förändrad till mellan 1 april och 30 juni.

Vad heter det egentligen?

Dubbel licens? Dubbla licenser? Eller kanske dubbellicens?

Kärt barn har många namn. Rätt benämning är dubbel licens!

Dokument