Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Flyttregler spelare

Flerlagsregler (A-lag/U-lag och lag 1/lag 2)

För regler kring hur många spelare som får flyttas mellan A-lag och U-lag samt mellan lag 1, lag 2 och lag 3 på junior- och ungdomsnivå hänvisar vi till denna text:

Flerlagsregler  för förening med både A-lag och U-lag
Varje förening som har ett A-lag kan också anmäla ett U-lag till seriespel. En förening kan maximalt ha ett damlag, ett herrlag samt ett U-lag herrar och ett U-lag damer. En förening kan inte anmäla två U-lag för samma kön. Ett U-lag ska spela minst en division lägre än föreningens A-lag men om A-laget spelar i seriesystemets lägsta division kan föreningen ansöka till tävlingskommittén om dispens för att även ha ett U-lag i den lägsta serien. Om ansökan godkänns ska A-lag och U-lag om möjligt placeras i två olika serier.

Ett U-lag tvångsnerflyttas om föreningens A-lag åker ner till U-lagets division men om U-laget spelar i seriesystemets lägsta division kan dispensansökan skickas in till TK för att söka om fortsatt spel i lägsta division för U-laget trots att A-laget flyttats ner till samma nivå. Ett U-lag kan inte gå upp om de i så fall skulle hamna på samma nivå som föreningens A-lag. Platsen tillfaller då istället nästa lag i turordningen.

Två föreningar kan inte dela på ett U-lag. På både herrsidan kan ett U-lag aldrig spela högre upp än division 3. På damsidan är kan de spela i division 2 som högst. U-lagets matcher räknas alltid in i tabellen. Ett U-lag börjar alltid i lägsta möjliga division i Uppland. Ett U-lag kan inte göra en sammanslagning med en annan förenings A-lag och på så vis behålla U-lagets serietillhörighet.

Förflyttning av spelare mellan A-lag och U-lag. (3+2 för herrar och 5+2 för damer.)
I A-laget kan föreningen alltid använda alla sina licensierade spelare av rätt kön. U-lag på herrsidan får använda maximalt tre utespelare och två målvakter som fanns  med som spelare på protokollet vid senast påbörjade A-lagsmatch i seriespel eller kval. På damsidan gäller fem utespelare och två målvakter. Om målvakt från senast påbörjade A-lags match skall spela ute i nästa U-lagsmatch räknas denne som en av de tillåtna utespelarna.

Mellan säsongerna nollställs alla spelare.

Exempel 1: A-laget spelar kl 12:00 och U-laget kl 12:30 samma dag. Senast påbörjade match är A-lagets match som började kl 12:00.

Tid på Upplands Innebandyförbunds hemsida gäller alltid även om försening i hall uppstår.

Exempel 2: A-lagets match ska börja kl 12:00 och U-lagets match kl 12:30 samma dag. A-lagets match blir framflyttad 45 minuter men räknas ändå som senast påbörjade match då det alltid är tiden på Upplands Innebandyförbunds hemsida som gäller.

Om A-lagets och U-lagets ska starta precis samtidigt räknas inte A-lagets match som påbörjad utan då får man gå tillbaka till A-lagets förra match. Träningsmatcher, DM-matcher, turneringar och dylikt räknas inte som A-lagsmatcher. Varje förening kan i dessa matcher använda vilka spelare de vill utan att det påverkar nästa U-lagsmatch.

Särskilda regler för U-lag i kvalspel.
För U-lag som deltar i kvalspel efter seriespelet gäller fortfarande maximalt tre utespelare och en målvakt från senast påbörjade A-lagsmatch. Denna A-lagsmatch kan vara den sista matchen i A-lagets seriespel eller senaste kvalmatch för A-laget. För spelare som spelat minst en match i A-laget under säsongen gäller att de måste ha spelat minst 5 seriematcher för U-laget under säsongen för att få vara med i U-lagets kvalmatcher. De spelare som inte representerat A-laget alls i seriespel eller kvalspel under säsongen är fria att använda i U-lagets kvalspel.

Vad händer om ett U-lag inte följer ovanstående regler?
Om ett U-lag använder för många spelare från senaste A-lagsmatch tillfaller segern ej felande lag på WO med 5-0 under förutsättning att protest lämnats in.

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter om 1500 kronor per tillfälle i grundavgift samt 1000 kronor per övertalig spelare. Dessa böter döms ut även om protest inte kommit in.

Regler för juniorlag och ungdomslag som har fler än ett lag i seriespel.

I junior- och ungdomsserierna kan en förening anmäla obegränsat antal lag i en och samma åldersklass. Föreningen kan ha flera lag i samma serie.

Förflyttning av spelare mellan lag 1, lag 2 och lag 3. (5+2 gäller.)
I lag 1 kan föreningen alltid använda alla sina licensierade spelare av rätt kön. I lag 2, lag 3 o.s.v. får föreningen använda maximalt fem (5) utespelare och två målvakter som fanns med som spelare på protokollet vid senast påbörjade match för lag 1. I lag 2 får föreningen alltså använda 5+2 från senaste match för lag 1. Lag 3 får också använda 5+2 spelare från senaste match för lag 1. Föreningen kan använda andra spelare eller samma spelare i lag 3 som lag 2 just använt.  Mellan lag 2 och lag 3 kan spelare förflyttas fritt om inte lag 2 spelar i en A-serie och lag 3 i en B-serie. Om så är fallet kan lag 3 max använda 5+1 spelare från lag 2:s senaste match. (Samt 5+2 från lag 1:s senaste match) Om målvakt från senaste match för lag 1 skall spela ute i lag 2 räknas denne som en av de fem (5) tillåtna utespelarna.

Inför DM nollställs alla spelare. Om en förening har två lag eller fler i samma åldersklass i slutspelet är det viktigt att notera att en spelare aldrig kan spela i båda lagen. Spelarna måste alltså välja att tillhöra lag 1 eller lag 2 eller lag 3 inför slutspelet.

Vad händer om en förening använder fler än 5+2 spelare från lag 1 i lag 2 eller lag 3?
Om en förening använder för många spelare från senaste match för lag 1 tillfaller segern ej felande lag på WO med 5-0 under förutsättning att protest lämnats in.

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter om 1500 kronor per tillfälle. Dessa böter döms ut även om protest inte kommit in.