Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och verksamhetsinriktning klara till årsmötet 16/6

Välkommen till Upplands Innebandyförbunds årsmöte 2021

Plats:         Digitalt

Datum:      2021-06-16

Hålltider:   Start kl 18:00

Anmälan:  Fullmakt skall skickas till uppland@innebandy.se senast 10 juni.

Då mötet är digitalt behöver vi också mailadress på den person som ska representera föreningen på årsmötet.

Alla handlingar är nu kompletta och hittas här:
https://www.innebandy.se/uppland/upplandsk-innebandy/arsmote/

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-08-21, kl 20:09