Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Vem i er förening ansvarar för matchflyttar, åldersdispenser med mer?

Vid den utvecklingsträff Upplands Innebandyförbund hade med våra föreningar tidigare under våren kom vi tillsammans kom fram till att ta fram ett dokument som reglerar vem eller vilka i varje förening som har befogenhet att hantera olika ärenden gentemot Upplands Innebandyförbund. Dokumentet gäller en säsong i taget och förening kan när som helst justera, det är alltid den senast inskickade versionen som gäller.

Filen ska fyllas i och mailas till uppland@innebandy.se senast 31 augusti.

Länkar till dokumentet:

PDF-fil

Word-fil

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-08-21, kl 20:09