Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Valberedningens förslag

Upplands Innebandyförbunds årsmöte hålls onsdagen den 16:e juni kl 18:00. Som en följd av pandemin är mötet digitalt. Under maj kommer vi att presentera handlingarna i tur och ordning och vi börjar med valberedningens förslag som ni hittar i denna PDF-fil.

Valberedningens förslag

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-08-21, kl 20:09