Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

UTVECKLINGSFORUM 2019

Välkommen till Upplands innebandyförbunds utvecklingsforum söndagen den 10 Mars 2019 kl. 11:00 -  16:00

Målet med dagen är att vi tillsammans kommer fram till konkreta förslag på förändringar som vi kan fortsätta arbeta med. På plats under dagen kommer förutom er föreningsrepresentanter också finnas representanter från UIBF:s organisation (styrelse, kommitté, valberedning och kansli).  

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta då konferensen är ett viktigt tillfälle för oss att träffas, utbyta tankar och tillsammans bidra till en positiv utveckling för innebandyn. Vi ser gärna flera deltagare från samma förening, företrädesvis föreningsledare t ex ungdomsansvariga, men alla som på något sätt är involverad i er förening är välkomna. Vi har satt ett tak på max tre representanter per förening, om vill ni delta med fler hör av er till oss. 

UTVECKLINGSFORUM 2019

När: Söndagen den 10/3 kl. 11:00 - 16:00

Var: Dubbelkonferensen IFU Arena

Program:

11:00 Inledning + UIBF aktuell info, identifikation av våra viktigaste insatser säsongen 2019/2020

12:00 Lunch

13:00 Kunskapsrunda UIBFs verksamhet   

13:15 Barn och Ungdomsfrågor "allas rätt att vara med" hur kan vi få fler att fortsätta längre?  

14:00 Kaffe + fika

14:15 Nya utbildningstrappan samt ledarlicens: Johan Good

14:45 Tid för reflektion och dialog

15:00 Mångfald och inkludering: Michaela Pålsson

15:30 sammanfattning av dagen samt övriga frågor

16:00 Storvreta Mullsjö (för de som vill gå så ingår biljettpriset i konferenskostnaden)

Kostnad: Utvecklings forum 2018 bekostas via medel från Idrottslyftet och är därmed kostnadsfri för föreningen. Observera att UIBF kommer fakturera er förening på deltagarkostnaden och att ni sedan söker Idrottslyftsmedel för motsvarande summa. Instruktioner för hur detta görs kommer mailas ut veckan efter avslutat utvecklings forum.  

Anmälan: Anmäl dig här 

Frågor: Kontakta Johan Good, Johan.good@innebandy.se

short_text    Publicerat av Johan Good 2019-03-15, kl 10:30