Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Upplands Innebandyförbunds direktiv för ledarlicens

Från och med säsongen 19/20 så har svensk innebandy tagit fram ett nytt utvecklat material enligt svensk innebandys utvecklingsmodell för våra tränare och ledare.

Ledarlicens

Ledarlicens har varit ett krav sedan 2012 på grön, blå och röd nivå och en nyhet är att vi kommer from nästa säsongen 20/21 även att införa det på junior och seniornivå.

Giltighet ledarlicens

Ledare som genomfört utbildningar under perioden 2012 – 2017-06-30 på Grön, röd och blå nivå har efter 2019-06-30 ej giltig ledarlicens längre.  Ledarlicensen behöver därför skyndsamt förnyas säsongen 2019/20.

Obs!   

Har man gått våra SIU utbildningar mellan 2017-07-01 - 2019-06-30 så gäller ledarlicensen tom 2020-06-30 och man behöver inte förnya sin ledarlicens nu.

Så här förnyar man sin licens om man har genomfört utbildning 2012 - 2017-06-30

Man anmäler sig till vårt Utbildning fördjupning steg 1 som är ett krav för att förnya sin ledarlicens för grön, blå eller röd nivå. För att bli godkänd så skall man delta under hela utbildningstiden.

Utbildning                      fakturakostnad             Subvention                 kostnad per deltagare för föreningen

Steg 1                           1 800 kr                       1100 kr                      700 kr                kurstid 8 tim

 

Nyutbildade ledare fr.om 2019-06-30 på Grön, röd och blå nivå

Man anmäler sig till vårt Utbildningspaket som är ett krav för sin ledarlicens för grön, blå eller röd nivå. För att bli godkänd så skall man delta under hela utbildningspaketet.

Utbildning                      fakturakostnad             Subvention                 kostnad per deltagare för föreningen

Grundutbildning              1 000 kr                      700 kr                            300 kr                kurstid 4 tim

Steg 1                            1 800 kr                      900 kr                            900 kr                kurstid 8 tim

Summa                          2 800 kr                      1 600 kr                        1 200kr              

Nyutbildade ledare fr.om 2019-06-30 för junior (seriekrav från säsongen 20/21)

Man anmäler sig till vårt Utbildningspaket som är ett krav för att få ledarlicens för röd/junior och senior. För att bli godkänd så skall man delta under hela utbildningspaketet.

Utbildning                      fakturakostnad             subvention                 kostnad per deltagare för föreningen

Grundutbild. jun             1 000 kr                       700 kr                           300 kr                kurstid 4 tim

Steg 1 röd                      1 800 kr                       1100 kr                         700 kr                kurstid 8 timSumma                     2 800 kr                       1 800 kr                        1 200kr

När man har genomfört utbildningspaketet så har man behörighet att delta på förbundets erbjudna temautbildningar.

 

Nyutbildade ledare fr.om 2019-06-30 för senior (seriekrav från säsongen 20/21)

Utbildning                      fakturakostnad             subvention                 kostnad per deltagare för föreningen

Grundutbild. senior         1 000 kr                       700 kr                       300 kr                kurstid 4 tim

När man har genomfört grundutbildningen så har man behörighet att delta på förbundets erbjudna temautbildningar.

Tema utbildningar

SIU i Praktiken som innebär två träffar för dig som är ledare på grön, blå eller röd nivå. Samtliga träffar genomförs i er idrottshall på hemmaplan med instruktör från Upplands Innebandyförbund som fokuserar på det praktiska ledarskapet i enlighet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).

short_text    Publicerat av Johan Good 2020-03-16, kl 09:11