Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Upplands IBFs kansli har idag slutfört den sista lektionen i utbildningen Fifty/Fifty!

Upplands IBFs kansli har idag slutfört den sista lektionen i utbildningen Fifty/Fifty!

Fifty/Fifty är en online-utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I 6:st digitala lektioner mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda. Fifty/Fifty är öppen för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet.

Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

Vill du och din förening ta del av mer information om utbildningen så klicka på länken.  

https://www.fifty-fifty.nu/ 

Vill ni ha stöd & råd så ta kontakt med Johan.good@innebandy.se 

short_text    Publicerat av Johan Good 2021-05-10, kl 14:17