Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

TK-möte torsdag 10/9 - skicka in dispensansökningar senast 9/9

Nu på torsdag 10 september har tävlingskommittén möte och de kommer bland annat att hantera alla åldersdispensansökningar och underåriga spelare i seniorlag-ansökningar. Har ni några dispensansökningar ni vill ha behandlade nu skickar ni in dessa senast nu på onsdag 9/9. Nästa tillfälle blir i första halvan av oktober.

Använd dessa blanketter:

Åldersdispens överårig spelare

Underårig spelare född 2005 i seniorlag

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-09-07, kl 08:59