Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Sök dispens senast 22/9 - alla ansökningar behandlas på samma möte

OBS!
Ny deadline för ansökningar är 22/9. Tävlingskommittén har möte vecka 39.

Har ni åldersdispenser, könsdispenser, spelare födda 2004 som vill spela i ett seniorlag osv? Sök då dispens senast torsdag 12/9 genom att maila uppland@innebandy.se så behandlas ert ärende på tävlingskommitténs septembermöte. Ansökningar gjorda efter 12/9 kommer att behandlas på oktobermötet.

Vi har mallar nedan ni använder för att söka dispens.

Åldersdispens för överårig spelare

Åldersdispens för spelare född 2004 i seniorlag

Könsdispens (flicka/dam som vill spela i pojlag/herrlag eller pojke/man som vill spela i flicklag/damlag)

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-03-16, kl 09:11