Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Skatteverkets webbinarier för föreningar

Missa inte Skatteverkets webbsända seminarier om arbetsgivarskap, deklaration och kontrolluppgifter. Klicka på länkarna för mer info och anmälan (begränsat antal platser).

20 oktober kl. 10:00–11:15: Idrottsföreningen som arbetsgivare

22 oktober kl. 17:00–18:15: Idrottsföreningen lämnar inkomstdeklaration

16 november kl. 17:00–18:15: Idrottsföreningen som arbetsgivare

30 november kl. 17:00–18:15: Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift

DAGS ATT DEKLARERA

Ideella föreningar ska deklarera varje år så länge föreningen har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket. Ni skall deklarera även om ni inte har någon verksamhet just nu.

Sista dag att lämna in Inkomstdeklaration 3 är:

Räkenskapsåret slutar                     Deklaration på papper            Deklarationens första sida på papper

JAN-APRIL                                        1 november                                     1 december

31 maj, 30 juni                                 15 december                                    15 januari

31 juli, 31 augusti                             1 mars                                            1 april

SEP-NOV    

31 dec                                             1 juli                                               1 augusti

Vissa föreningar behöver inte deklarera
Ni kan ansöka om att bli befriade från att lämna bilagan särskild uppgift. Ni får ingen Inkomstdeklaration på fem år om Skatteverket godkänner er ansökan. Ni kan inte bli befriade om föreningen bl a har tryggat pension till anställda genom att t ex betala in premie till en tjänstepensionsförsäkring.  Mer information och blankett hittar du på

www.skatteverket.se/ideellforening

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-10-08, kl 13:16