Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Om ni vill ha publik på era DM- eller träningsmatcher krävs polistillstånd

Arrangemang med publik
Anmälan om idrottsevenemang ska göras till polisen. Följande ska bifogas:

  • Uppgift om vem som är säkerhetsansvarig
  • Säkerhetsplan/analys (innehållande riskbedömning, evenemangsbeskrivning, säkerhetspolicy, organisationsbeskrivning, eventuella områdes/händelsespecifika och övergripande planer)
  • Karta/skiss, beskrivning av området
  • Förväntat antal besökare
  • Spel-/matchprogram eller motsvarande
  • Uppgift om vilka åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta

Arrangemang utan publik
Kommunicera på hemsida och i andra kommunikationskanaler att all publik, inklusive föräldrar och andra anhöriga, undanbedes vid matcherna. Sätt upp skyltar och utse en ansvarig för att detta efterföljs.

Fullständiga riktlinjer finns i detta dokument från Svenska Innebandyförbundet:
https://www.innebandy.se/media/15158/protokoll-t%C3%A4vlingsverksamheten-p%C3%A5-sdf-niv%C3%A5-under-covid19-version-200827.pdf

 

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-09-03, kl 09:09