Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Nu startar Upplands Innebandyförbunds Spelarutbildning

Nu till säsongen 2020/2021 så startar Upplands innebandyförbunds spelarutbildning!

Spelarutbildningen huvudsyfte är att komplettera föreningarnas verksamhet samt stärka individers och föreningarnas kompetens rörande spelarutbildning. Det görs genom utvecklingsdagar/tematräningar, där Spelare får testa nya delar, ledare nätverkar och sedan tar man med sig ny härlig energi och inspiration hem till sin föreningsmiljö.

Det övergripande målet är att fortsatt få fler spelare att fortsätta längre och få fler verktyg i sin utveckling samt skapa nätverk för ledare. Genom att engagera spelare/ledare från föreningarna på tema-träningarna är vår förhoppning att utvecklingsdagar/tematräningar blir ett viktigt stöd till föreningarnas verksamhet.

Spelarutbildningen är något som vi gemensamt inom GUDH-samarbetet (Gästrikland, Uppland, Dalarna & Hälsingland) gemensamt driver och arbetar med, materialet som ligger till grund för träningarna är Svenska Innebandyförbundets Sweden Floorball Youth. 

Spelarutbildningen är säsongen 2020/2021 öppen för spelare födda 2005 och 2006.

Vi kommer att erbjuda 6 utvecklingsdagar per säsong och den första sammankomsten är nu på höstlovet v.44 den 26 och 27 oktober kl 08:00 – 15:00. Dessa dagar kommer att genomföras på IFU Arena!

Kostnad: 600 kronor för 2 dagar, då ingår lunch och tränings t-shirt

Anmälan gör du här (i menyvalen väljer du spelarutbildning Uppland)

Betalningarna görs till UIBFs bankgiro: 5688-3028 Betalningsansvaret ligger på målsman!

Glöm inte att märka inbetalningen! Exempel: Anders Andersson, Upplands IBK

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Johan.good@innebandy.se

short_text    Publicerat av Johan Good 2020-10-12, kl 11:01