Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Lokala uppländska tävlingskonferensen flyttas till feb/mars

I samband med serieinbjudan i maj gick vi ut med att Upplands Innebandyförbund kommer att ha en årlig lokal tävlingskonferens där våra föreningar har möjlighet att diskutera och komma med förslag kring allt som har med tävling och matcher att göra.

Tävlingskonferensen skulle dessutom ta upp de motioner som kommit in till Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress för att få in era synpunkter innan beslut fattas. Då tävlingskongressen flyttats fram till mars flyttar vi även vår lokala tävlingskonferens och lägger den ca två veckor före. Nytt datum är inte klart än.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-11-10, kl 13:27