Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

Upplands Innebandyförbund betonar vikten av att alla inom uppländsk innebandy fortsätter följa de riktlinjer som tagits fram på grund av covid-19-pandemin.

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

Om det pågår ett utbrott i en region kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med regionens smittskyddsläkare, besluta att de lokala allmänna råden börjar gälla i regionen eller i en del av en region.

Exempel på lokala råd är att personer i det berörda området bör:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik
  • Avstå från att resa
  • Avstå från att besöka personer i riskgrupper och i särskilda boendeformer för äldre
  • Avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas
  • Undvika, om det är möjligt, fysisk kontakt med personer som man inte bor med

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare bestämmer i samråd om alla eller ett urval av de lokala allmänna råden ska tillämpas.

Skulle ni som förening påverkas av att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare beslutar att tillämpa lokala allmänna råd, ta kontakt med oss på uppland@innebandy.se eller 018-130630

Svensk Innebandys tävlingsreglemente för förbundsserierna, samt riktlinjer och rekommendationer för tävlingsverksamheten på SDF-nivå och cuper, finns på samlingssidan för covid-19: https://www.innebandy.se/inlagg/lista/information-gallande-covid-19/

Nu är det viktigt att vi håller i, håller ut och tillsammans följer de riktlinjer som är framtagna för att vi inom Svensk Innebandy ska kunna ta vårt ansvar för att minska smittspridningen både inom vår idrott och i samhället i stort.

Med vänlig hälsning,

Upplands Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-08-21, kl 20:09