Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Licenskontroll utförs 15-30/11

Under de två sista veckorna i november kommer Upplands Innebandyförbund att utföra en fullständig licenskontroll med syfte att säkerställa att samtliga spelare i våra föreningar har en korrekt och betald licens och därmed är behöriga att delta i matcher samt vara försäkrade hos Folksam.

Licenskontrollerna utförs i samtliga åldrar från Knatteligans 7-åringar upp till seniornivå. Vi uppmanar samtliga föreningar att kontrollera med sina ledare så att ni inte missat att licensiera några spelare.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-03-16, kl 09:11