Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Kallelse till Årsmöte 16 juni

Onsdag 16 juni kl 18:00 välkomnas alla Uppland Innebandyförbunds medlemsföreningar till årsmöte. Med tanke på det rådande läget har vi i dagsläget inte beslutat hur mötet hålls. Oavsett utvecklingen under våren kommer det att vara möjligt att delta på distans och vi hoppas givetvis också på att det blir möjligt att delta fysiskt.

Motioner till årsmöte ska vara Upplands Innebandyförbund tillhanda senast onsdag 5 maj.

Handlingar presenteras här på hemsidan under maj månad.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-03-11, kl 12:31