Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Joel Carlstedt tillsluter till GUD-konstellationen som projektledare för återstart

Det börjar på allvar nalkas julledigt och mitt i det i övrigt prekära omvärldsläget så kan GUD-konstellationen presentera en härlig julklapp till alla våra föreningar. Joel Carlstedt, från Uppsala tillsluter som projektledare för genomförandet av den återstartsplan som ska åter- och nyrekrytera engagemang till innebandyn och folksporten.

Joel kommer leda, planera och genomföra aktiveringar och aktiviteter inom ramen för återstarten med fokus på ny/återrekrytering av spelare. Arbetet kommer utgå ifrån en gedigen kartläggning av prioriterade områden i alla våra tre GUD- distrikt. Rollen kommer fungera som en samordnare mellan föreningar, skolor, distrikt, kommuner och andra parter som är en viktig del i arbetet kring återstartsstöd. Allt i syfte att fler personer ska spela innebandy och att stärka arbetet att idrotten ska bli folksporten för alla.

- Först och främst är vi väldigt glada över rekryteringen av Joel. Hans profil kommer passa mycket väl för det här uppdraget. Vi är glada att kunna utveckla vår organisation och ser den här rekryteringen som en viktig pusselbit i att nå målen med vår återstart.

Målsättningen är att öka kännedom och kunskap om dels de framarbetade inkluderingskoncept som finns (Flex, Fitness, +/Plus etc), stärka föreningarnas befintliga rekryteringsarbete och verka för att fler PR och marknadsföringsinsatser stärker oss i arbetet med att sätta innebandyn på kartan, säger Dan Back, ordförande i Upplands IBF.

Arbetet kommer också innefatta att utveckla den plattformen för kommunaktion och stöd för föreningar och nyfikna innebandyspelare. Målsättningen är att verktyget innebandyforall.se/borja ska bli en stark och stor kraft i vårt rekryteringsarbete. Arbetet kommer innefatta stora grafiska och elementära insatser för att paketera startpaket för föreningar som vill utveckla sina rekryteringsverktyg. Denna plattform ska vara en ledande kommunikationsplattform.

Joel som har, trots en ringa ålder en gedigen innebandyerfarenhet, är idag tränare för Uppsala Teknologer i Herrar Division 1 Östra och har tidigare arbetat med försäljning hos Upplands Bilforum. Senast kommer han från studier och då programmet för idrottskonsulent. 

- Det är med stor glädje jag tar mig an den här uppgiften, innebandyn är inne i en fas där det händer mycket spännande, tillväxtmöjligheten är enorm och nu ska vi se till att förvalta den här potentialen. Det är med stor entusiasm jag ser fram emot att indela kontakter med föreningar och påbörja aktivitetsplaneringen, säger Joel.

Alla aktiviteter kommer genomföras med och i nära samverkan med våra föreningar. Arbetet kommer således att spänna över hela GUD och nyckeln kommer vara att engagera hela dimensionen av innebandyrörelsen. Arbetet kommer att ske dynamiskt i alla tre distrikt och kommer inledas med en större analys och kartläggninsprocess.

Joel är anställd hos Upplands IBF och återstartsarbetet övergripande kommer att ledas av en återstartskommitté som består av representanter från alla tre SDF och representanter från Svenska Innebandyförbundets utvecklingsenhet. Organisationen för återstarten ska växa och GUD distrikten har som målsättningen är att ha gjort klart med ytterligare en projektledare inom kort.

- Vi har goda förhoppningar att i ska kunna bygga en väldigt kraftfull verktygslåda för återstarten, en viktig del i det här är också att stärka vår interna uppföljning, kommunikation och sättet attadekvat utvärdera vår verksamhet, det här ligger helt i tiden med vår utveckling och samverkan, säger Dan Back.

Vi hälsar dig varmt välkommen Joel, det är med stor glädje, som vi hälsar dig härligt välkommen.

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2021-12-22, kl 18:06