Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Innebandytränaren Grön

Innebandytränaren grön är en utbildning för dig som är helt "grön" som ledare och vill bygga på din kunskapsbank innan du ger dig in på ett spännande ledaruppdrag för barn och ungdomar.

Kursen är uppdelad på 3 st träffar

träff 1 - Grundutbildning (kvällsutbildning 4 timmar) 21 aug 18-22

träff 2 - Grön utbildning steg 1 (heldag 8 timmar) 24 aug 10-17

träff 3 - Träningsplanering (kvällsutbildning 4 timmar) 28 aug 18-21

Upplägget möjliggör för dig som ledare att under en kort period genomföra alla förbundets utbildningar så att du dels uppfyller de utbildningskrav vi har för att man ska få stå i båset under match samt att du får en bra erfarenhetsbas när du går in i säsongen. Kostnaden är 2000 kronor som kommer subventioneras till vis del via idrottslyftsmedel, För er som är matematiker så kostar utbildningarna om man vill gå dem enskilt GU = 1000 kronor Grön steg 1 = 1700 kronor. Så om du väljer att gå innebandytränaren grön så sparar du inte bara pengar till din förening utan då ingår även träff 3 med träningsplanering. På den träffen är tanken att diskutera träningsplanering, hur du bäst nyttjar din träningstid, hur man hanterar en stor träningsgrupp osv samt att varje ledare får med sig en liten övningsbank som man kan använda i sitt kommande uppdrag.

 

För att anmäla dig klicka här

short_text    Publicerat av Johan Good 2020-03-16, kl 09:11